Класиране – учебна 2020–2021 година, мартенски прием

КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА
МАРТЕНСКИ ПРИЕМ 2021 Г.


Записването на специализантите се извършва от 24.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително (без почивните дни!) в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, Северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа (обедна почивка – 12:00–12:30 ч.).


Необходими документи за записване в Центъра за квалификация:

 • Лична карта
 • Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта.
 • Вносна бележка / бордеро за внесена такса за ІІ-ви (летен) семестър по сметката на ВТУ:

  Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация
 • Документи за записване, които се получават на място
 • Снимки – 2 броя (за документи).

Важно! Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на специализанта, а не на внасящия таксата.

Новоприетите специализанти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

 • чрез ПОС терминално устройство на място в Центъра за квалификация;
 • в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. „Марно поле“ № 2;
 • в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ.

Семестриални такси

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

Арттерапия и трудотерапия – дистанционна форма

400

Библиотекознание и библиография – дистанционна форма

330

Бизнес информационни технологии – дистанционна форма

400

Информационен мениджмънт – дистанционна форма

400

Информационна сигурност – дистанционна форма

475

Организационна психология – дистанционна форма

465

Психология – дистанционна форма

400

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции – дистанционна форма

500

Семейно консултиране – дистанционна форма

400

Управление на образованието – дистанционна форма

400

Учителска правоспособност – дистанционна форма

500

Учителска правоспособност – задочна форма

475

Ресурсен учител – задочна форма

400

СПОДЕЛИ В