Информационна среща относно мобилност по Еразъм+

На 11 февруари 2021 г. в Педагогически колеж - Плевен се проведе онлайн среща със студенти от първи и втори курс, на която бяха информирани за възможностите за обучение, предоставени от програма „Еразъм+“, през новия програмен период 2021 - 2027 г. Директорът на колежа доц. д-р Емил Бузов и Еразъм координаторът на институцията преп. Кремена Ангелова запознаха студентите със същността и мисията на европейската програма за образователен и културен обмен, като се фокусираха по-конкретно върху новата Обява за  „Еразъм+“ студентска мобилност за 2021 - 2022 г., публикувана на страницата на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Студентите демонстрираха интерес към програмата, като се възползваха от възможността да поставят въпроси относно условията за кандидатстване, сроковете за обучение и други въпроси, свързани с мобилността.

СПОДЕЛИ В