График за организацията на учебния процес по програми за професионално-педагогическа специализация за учебната 2023-2024 г. към катедра „Продължаващо образование“

На основание на чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и чл. 27,  т.3, ал. 6 от Правилника за устройството и дейността на Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и на Решение на Академическия съвет (протокол № 12 от 18.09.2023 г.)

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ПО ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. КЪМ КАТЕДРА „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

І. СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПРИЕМ МАРТ 2024 Г.

Семестър

Учебно време

от – до

Изпитни сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

Първи (летен) семестър

11.03.2024 – 31.05.2024 г.

01.06.2024 – 21.06.2024 г.

22.06.2024 – 30.06.2024 г.

II. СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2023 Г.

Семестър

Учебно време

от – до

Изпитни сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

Първи (зимен) семестър

06.11.2023 – 28.01.2024 г.

29.01.2024 – 18.02.2024 г.

19.02.2024 –02.03.2024 г.

Втори (летен) семестър

11.03.2024 – 31.05.2024 г.

01.06.2024 – 21.06.2024 г.

22.06.2024 – 30.06.2024 г.

Защита на дипломна работа  с представена добра педагогическа практика от – до

14.10.2024 г. – 22.11.2024 г.

III. СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПРИЕМ МАРТ 2023 Г.

Семестър

Учебно време

от – до

Изпитна сесия

от – до

Първи (зимен) семестър

07.03.2023 – 07.09.2023 г.

30.08.2023 – 07.09.2023 г.

Втори (летен) семестър

08.09.2023 – 07.03.2024 г.

20.02.2024 – 28.02.2024 г.

Защита на дипломна работа  с представена добра педагогическа практика от – до

07.03.2023 г. – 07.04.2024 г.

СПОДЕЛИ В