Списъчен състав на Атестационната комисия за периода 2021-2025 година

(назначен с ректорска заповед № РД-10-166 от 01.02.2021 г.)

(актуализиран с ректорска заповед №РД-10-2360 от 12.12.2022 г.)

Председател:

Секретар:

Членове:

 1. доц. д-р Живко Живков Жеков  
 2.  доц. д-р Лора Дончева Григорова
 3.  доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 4.  Нели Иванова Николова, директор на ПГЕ „А.С. Попов“, гр. В.  Търново – представител на потребителите на кадри
 5.  Валентин Добринов Пеев,Ф№2103010819, специалност „История“, втори курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – студент. 

(актуализиран с ректорска заповед №РД-10-1774 от 08.11.2021 г.) 

Председател:

Секретар:

Членове:

 1. проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова  
 2.  доц. д-р Лора Дончева Григорова
 3.  доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 4.  Нели Иванова Николова, директор на ПГЕ „А.С. Попов“, гр. В.  Търново – представител на потребителите на кадри.
 5.  Валентин Добринов Пеев,Ф№2103010819, специалност „История“, първи курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – студент.

(съгласно ректорска заповед №РД-10-166 от 01.02.2021 г.) 

Председател:

Секретар:

Членове:

 1. проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова  
 2.  доц. д-р Лора Дончева Григорова
 3.  доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 4.  Нели Иванова Николова, директор на ПГЕ „А.С. Попов“, гр. В.  Търново – представител на потребителите на кадри
 5.  Петър Венциславов Дръндев,Ф№2003011184, специалност „История“, първи курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – студент.
СПОДЕЛИ В