Пето национално ученическо състезание за философско есе

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет, обявява в началото на 2021 г. Пето Национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 25-годишнината на Философски факултет (създаден през 1995 г.) и е в памет на неговия първи декан проф.дфн Ради Радев (1931-2021 г.).

Тази година състезанието се провежда за първи път в три възрастови групи – 9-10 клас, 11 клас и 12 клас като оценките от него, приведени към шестобална система, ще може да се използват от абитуриентите от възрастовата група на 12 клас за кандидатстване в специалностите на Философски факултет (философия, психология, политология, национална сигурност) вместо оценката от ДЗИ по философски цикъл като за бала  се взема по-високата. Специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през последните три години е втора в рейтинга на професионалните направления на МОН. Повече от 10 са нашите студенти, приети в последните години с оценки от Националното ученическо състезание за философско есе на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Предложените есета отново ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели. Проверката е анонимна като след оценяване и класиране се разкрива информацията за авторите. Оценката е точкова (до 100 т.) и се формира от четири показателя Ще бъдат връчени по три награди и една поощрителна с грамоти в трите възрастови групи. Грамоти за добрата си работа ще получат и учителите на отличените ученици. Протоколите с приравнените към шестобална система оценки на класираните от първо до шесто място ще бъдат огласени на сайта ни. Сертификати за успешно представяне ще бъдат изпратени в РУО и  училищата, за да могат учениците от първата възрастова група да ги ползват за кандидатстване за стипендии и да оценят своята подготвеност, а тези от възрастовата група на 12 клас могат да ги приложат при подаване на кандидат-студентски документи във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Резултатите ще бъдат огласени на 19 май (Празник на Философски факултет), а сертификатите и грамотите ще бъдат изпратени на адресите на училищата до 28 май 2021 г.

Най-добрите есета на лауреатите от трите възрастови групи и подбрани есета до шесто място ще бъдат публикувани в сборник от Международната научна конференция „Философията, демокрацията и бъдещият свят“, а авторите им ще бъдат поканени за награждаване и да ги представят лично в специален панел на конференцията, която ще се проведе на 18.11.2021 г., Световен ден на философията. Тогава ще бъдат представен и Сборникът „Философията и бъдещето на човека“ на УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, в който предстои да бъдат публикувани есетата на лауреатите от Четвъртото национално ученическо състезание за философско есе от 2020 г..

Ученикът избира една от двете предложени теми за неговата възрастова група и развива есе върху философските аспекти на проблема. Есето трябва да отговаря на стандартните изисквания за философски жанр „ философско есе“:

 1. Да разпознава философски проблем и утвърждава основна теза;
 2. Да предлага аргументи в нейна защита;
 3. Да убеждава чрез красноречие и философска култура;
 4. Да съдържа оригинални идеи.

Технически изисквания:

 • Обем: до 3 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal
 • Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

ТЕМИ ЗА ЕСЕТА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-10 КЛАС

„Сърцето има доводи, които разумът не познава."

 • Блез Паскал

Тези, които нямат достатъчно смелост, винаги ще намират философия, с която да се оправдаят.

 • Албер Камю

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11 КЛАС

„Максимата на себелюбието (благоразумие) само съветва; законът на нравствеността заповядва."

 • Имануел Кант

Онова, което хората наричат съдба, най-често са собствените им безумства.“

 • Артур Шопенхауер

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12 КЛАС

Идеята на философията – това е схемата на Бъдещето.

 • Новалис

Там, където няма закони, няма и свобода."

 • Джон Лок

Изпращане:

 • Есетата да бъдат изпращани на e-mail: philosophy_vtu@abv.bg  под формата на прикачен файл.
 • Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника:

Информация за участника:

Ученик………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Клас ………………, училище……………………………………………………………………..

адрес на училището…………………………………………………………………………….....

Учител………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

Срок за изпращане на есетата:  до 08.05.2021 г. 24,00ч.

Катедра „Философски науки“
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В