Програмни съвети

Програмни съвети на образователните програми (специалности),  в които Факултета провежда обучение

Професионално направление

Наименование на образователната програма

Образователно-квалификационна

степен

Форма на обучение

Координатор

Програмен съвет

1.3 Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по математика и информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна, задочна

проф. д-р Марияна Иванова Николова

Председател: проф. д-р Марияна Иванова Николова.

Членове:

 1. Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева.
 2. Проф. д-р Димитър Петков Цветков.
 3. Проф. д-р Иванка Минчева Георгиева.
 4. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков.
 5. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев.
 6. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 7. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 8. Калина Братанова Друмева , бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“, представител на студентите
 9. Иваничка Тодорова Петкова, представител на Средно училище „Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Математика, информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

За продължителност: 3 семестъра

проф. д-р Иванка Минчева Георгиева

проф. д-р Марияна Иванова Николова

За продължителност: 4 семестъра

проф. д-р Марияна Иванова Николова

проф. д-р Иванка Минчева Георгиева

За продължителност: 3 семестъра

Председател: проф. д-р Иванка Минчева Георгиева

Членове:               

 1. Проф. д-р Марияна Иванова Николова
 2. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 3. Доц. д-р Милен Йорданов Христов
 4. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 5. Гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 6. Ангел Андреев Гушев, Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” гр. Велико Търново, представител на потребителските организации
 7. Нели Николаева Кискинова, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите

За продължителност: 4 семестъра

Председател: проф. д-р Марияна Иванова Николова

Членове:               

 1. Проф. д-р Мирослав Гълъбов
 2. Проф. д-р Иванка Минчева Георгиева
 3. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 4. Доц. д-р Галя Василева Накова
 5. Доц. д-р доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 6. Гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 7. Д-р Евгения Тотева Илиева, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ гр. Велико Търново, представител на потребителските организации
 8. Нели Николаева Кискинова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите

Математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Председател: доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Членове:

 1. Проф. дн Стефка Христова Буюклиева
 2. Проф. д-р Виолетка Маринова Маринова
 3. Проф. д-р Иванка Минчева Георгиева
 4. Проф. д-р Мариана Иванова Николова
 5. Гл. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева
 6. Д-р Евгения Тотева Илиева, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации
 7. Ванеса Светломирова Атанасова, бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“, представител на студентите

Информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

проф. д-р Марияна Иванова Николова

Председател: проф. д-р Марияна Иванова Николова

Членове:               

 1. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 3. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. Проф. д-р Иванка Минчева Георгиева
 5. Ангел Андреев Гушев, Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” гр. Велико Търново, представител на потребителските организации
 6. Габриела Михайлова Чотова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите

Технологии за обучение по математика и информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Председател:  проф. д-р Иванка Минчева Георгиева

Членове:

 1. Проф. д-р Галя Василева Накова
 2. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 3. Проф. д-р Марияна Иванова Николова
 4. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 5. Гл. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева
 6. Ас. д-р Жоржета Йорданова Ангелова
 7. Д-р Евгения Тотева Илиева, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации
 8. Нели Николаева Кискинова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите.

Технически сътрудник: ас. д-р Петя Валентинова Белева

4.5 Математика

Приложна математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна, задочна

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Председател: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Петков Цветков
 2. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 3. Доц. д-р Милен Йорданов Христов
 4. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 5. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 6. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 7. Виктор Иванов Георгиев, бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“, представител на студентите
 8. проф. дмн Цонка Стефанова Байчева, Институт по математика и информатика към БАН, представител на потребителските организации

Математически структури в информационната сигурност

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Председател: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Петков Цветков
 2. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 3. Доц. д-р Милен Йорданов Христов
 4. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 5. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 6. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 7. Мартина Христова Душева, бакалавърска образователна програма „Информатика“, представител на студентите
 8. проф. дмн Цонка Стефанова Байчева, Институт по математика и информатика към БАН, представител на потребителските организации

4.6 Информатика и компютърни науки

Информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Председател: доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Членове:

 1. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 2. Доц. д-р Галя Василева Накова
 3. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. Доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров
 5. Атанас Христов Христов, докторска програма „Информатика“, представител на студентите
 6. Павел Пламенов Дончев, представител на фирма „Ивелико“ ЕООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Компютърни науки

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Председател: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Членове:

 1. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 2. Доц. д-р Милен Йорданов Христов
 3. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 5. Янчо Мехмедов Ибрахимов, бакалавърска образователна програма „Компютърни науки“, представител на студентите
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти“ ООД, гр. В. Търново, представител на потребителските организации

Софтуерно инженерство

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Председател: доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Членове:

 1. Проф. д-р Милко Дамянов Такев
 2. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 3. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 5. Стоян Иванов Стоянов, магистърска образователна програма „Уеб технологии и разработване на софтуер“, представител на студентите
 6. д-р Венелин Симеонов Монев, представител на „Еволюшън ИТ“ ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Информационно брокерство и дигитални медии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

проф. дн Олег Димитров Асенов

Председател: проф. дн Олег Димитров Асенов

Членове:

 1. Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева
 2. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 3. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 4. Ирен Красимирова Илиева, бакалавърска образователна програма „Информационно брокерство и дигитални медии“, представител на студентите
 5. Павел Пламенов Дончев, представител на фирма „Ивелико” ЕООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации
 6. Д-р Иван Александров, Регионална народна библиотека „П.Р. Славейков“, представител на потребителските организации.

Информатика. Компютърна мултимедия

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Председател: доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Членове:

 1. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. Проф. дн. Олег Димитров Асенов
 3. Проф. д-р Марияна Иванова Николова
 4. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Нели Николаева Кискинова, завършила „Информатика. Корпоративни мрежови среди“, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти“ ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Информатика. Информационни системи

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Председател: доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Членове:

 1. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 3. Валентин Маринов Колев, магистърска образователна програма „Уеб технологии и разработване на софтуер“, представител на студентите
 4. Павел Пламенов Дончев, представител на фирма „Ивелико“ ЕООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Информатика. Корпоративни мрежови среди

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

проф. дн. Олег Димитров Асенов

Председател: проф. дн. Олег Димитров Асенов

Членове:

 1. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
 3. Проф. д-р Марияна Иванова Николова
 4. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Нели Николаева Кискинова, завършила „Информатика. Корпоративни мрежови среди“, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти“ ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна, дистанционна

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Председател: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Членове:

 1. Проф. дн. Олег Димитров Асенов
 2. Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
 3. Проф. д-р Марияна Иванова Николова
 4. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Нели Николаева Кискинова, завършила „Информатика. Корпоративни мрежови среди“, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти“ ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Уеб технологии и разработване на софтуер

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Председател: доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Членове:

 1. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 3. Пламенна Викторова Петрова, магистърска образователна програма „Уеб технологии и разработване на софтуер“, представител на студентите
 4. Юри Стефанов Стойнов, представител на фирма „Селтис“ ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Дигитална трансформация на бизнеса и образованието

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Председател: доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Членове:

 1. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. Проф. дн Олег Димитров Асенов
 3. Проф. д-р Марияна Иванова Николова
 4. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Борислав Стоянов Василев, бакалавърска образователна програма „Компютърни науки“, представител на студентите
 6. Янчо Мехмедов Ибрахимов бакалавърска образователна програма „Компютърни науки, представител на студентите
 7. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти“ ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна, дистанционна

доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Председател: доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Членове:

 1. Проф. дн. Цветан Георгиев Сивков
 2. Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов
 3. Маргарита Пламенова Калинова, магистърска образователна програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“, представител на студентите

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

/////////////////

Председател: проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Членове:

 1. Доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 2. Гл. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева
 3. Калина Братанова Друмева, докторантка в докторска програма „Методика на обучението по математика“

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

///////////////

Председател: проф. д-р Марияна Иванова Николова

 Членове:

 1. Доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. Гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова

4.6 Информатика и компютърни науки

Информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

///////////////

Председател: доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

 Членове:

 1. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 2. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 3. Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
 4. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

СПОДЕЛИ В