Програмни съвети

Програмни съвети на образователните програми (специалности),  в които Факултета провежда обучение

Професионално направление

Наименование на образователната програма

Образователно-квалификационна степен

Форма на обучение

Координатор

Програмен съвет

1.3 Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по математика и информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна, задочна

доц. д-р Марияна Иванова Николова

Председател: доц. д-р Марияна Иванова Николова.

Членове:

 1. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева.
 2. проф. д-р Димитър Петков Цветков.
 3. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева.
 4. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков.
 5. доц. д-р Ивайло Петров Дончев.
 6. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 7. доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 8. Калина Братанова Друмева , бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“, 2 курс
 9. Иваничка Тодорова Петкова, представител на Средно училище „Патриарх Евтимий” гр. В. Търново.

Математика, информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

За продължителност: 3 семестъра

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

доц. д-р Марияна Иванова Николова

За продължителност: 4 семестъра

доц. д-р Марияна Иванова Николова доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

За продължителност: 3 семестъра

Председател: доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

Членове:

 1. доц. д-р Марияна Иванова Николова
 2. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 3. доц. д-р Милен Йорданов Христов
 4. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 5. гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 6. Ангел Андреев Гушев, представител на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” гр. В. Търново
 7. Нели Николаева Кискинова, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“

За продължителност: 4 семестъра

Председател: доц. д-р Марияна Иванова Николова

Членове:

 1. проф. д-р Мирослав Гълъбов
 2. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 3. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 4. доц. д-р Галя Василева Накова
 5. доц. д-р доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 6. гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 7. д-р Евгения Тотева Илиева, представител на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“
 8. Нели Николаева Кискинова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“

Математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Председател: доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Членове:

 1. проф. дн Стефка Христова Буюклиева
 2. проф. д-р Виолетка Маринова Маринова
 3. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 4. доц. д-р Мариана Иванова Николова
 5. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева
 6. д-р Евгения Тотева Илиева, представител на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. ВеликоТърново
 7. Милета Емилова Димитрова, магистърска образователна програма „Технологии за обучение по математика и информатика“, 1 курс.

Информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Марияна Иванова Николова

Председател: доц. д-р Марияна Иванова Николова

Членове:

 1. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. доц. д-р доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 3. доц. д-р доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 5. Ангел Андреев Гушев, представител на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” гр. В. Търново
 6. Габриела Михайлова Чотова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“

Технологии за обучение по математика и информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

Председател: проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Членове:

 1. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева
 2. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 3. проф. д-р Димитър Петков Цветков
 4. доц. д-р Марияна Иванова Николова
 5. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 6. гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова
 7. д-р Евгения Тотева Илиева, представител на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново
 8. Нели Николаева Кискинова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“

4.5 Математика

Приложна математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна, задочна

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Председател: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Петков Цветков
 2. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 3. Доц. д-р Милен Йорданов Христов
 4. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 5. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 6. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 7. Милета Емилова Димитрова, студент в магистърска образователна програма „Технологии за обучение по математика и информатика“, 1. курс, представител на студентите
 8. проф. дмн Цонка Стефанова Байчева, Институт по математика и информатика към БАН, представител на потребителските организации

Математически структури в информационната сигурност

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Председател: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Петков Цветков
 2. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 3. Доц. д-р Милен Йорданов Христов
 4. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 5. Доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 6. Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 7. Габриела Михайлова Чотова, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, представител на студентите
 8. проф. дмн Цонка Стефанова Байчева, Институт по математика и информатика към БАН, представител на потребителските организации

4.6 Информатика и компютърни науки

Информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Председател: доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Членове:

 1. доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 2. доц. д-р Галя Василева Накова
 3. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров
 5. Атанас Христов Христов, докторска програма „Информатика“, представител на студентите
 6. Павел Пламенов Дончев, представител на фирма „Ивелико” ЕООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Компютърни науки

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Председател: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Членове:

 1. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 2. доц. д-р Милен Йорданов Христов
 3. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 5. Владислав Ангелов, докторска програма „Информатика“, представител на студентите
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти” ООД, гр. В. Търново, представител на потребителските организации

Софтуерно инженерство

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Председател: доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Членове:

 1. проф. д-р Милко Дамянов Такев
 2. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 3. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 4. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 5. Мирослав Ивайлов Стефанов, специалност „Софтуерно инженерство“, II курс, ф.н. 20057, представител на студентите
 6. Илиян Георгиев Атанасов, представител на „Прайм Холдинг“ АД, гр. Пловдив, представител на потребителските организации

Информационно брокерство и дигитални медии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

бакалавър

редовна

проф. дн Олег Димитров Асенов

Председател: проф. дн Олег Димитров Асенов

Членове:

 1. проф. дмн Стефка Христова Буюклиева;
 2. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова;
 3. доц. д-р Любомир Янакиев Христов;
 4. Йоанна Радкова Ценкова, студент в специалност „Информационно брокерство и дигитални медии“, фак. номер 1909010565, представител на студентите;
 5. Павел Пламенов Дончев, представител на фирма „Ивелико” ЕООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации ;
 6. д-р Иван Александров, Регионална народна библиотека „П.Р. Славейков”, представител на потребителските организации.

Информатика. Компютърна мултимедия

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Председател: доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Членове:

 1. 1 проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. проф. дн. Олег Димитров Асенов
 3. доц. д-р Марияна Иванова Николова
 4. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Нели Николаева Кискинова, завършила „Информатика. Корпоративни мрежови среди“, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти” ООД, гр. В. Търново, представител на потребителските организации

Информатика. Информационни системи

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Председател: доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Членове:

 1. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
 3. Мирослав Ивайлов Стефанов, магистърска програма „Уеб технологии и разработване на софтуер“, представител на студентите
 4. Павел Пламенов Дончев, представител на фирма „Ивелико” ЕООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Информатика. Защита на информацията

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Председател: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Членове:

 1. проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов
 2. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
 3. Евгени Пламенов Димитров, докторска програма „Информатика“, представител на студентите
 4. Иван Методиев Стефанов, представител на „Клауей” ООД, гр. Велико Търново, представител на потребителските организации

Информатика. Корпоративни мрежови среди

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

проф. дн. Олег Димитров Асенов

Председател: проф. дн. Олег Димитров Асенов

Членове:

 1. 1 проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
 2. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
 3. доц. д-р Марияна Иванова Николова
 4. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Нели Николаева Кискинова, завършила „Информатика. Корпоративни мрежови среди“, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти” ООД, гр. В. Търново, представител на потребителските организации

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна, дистанционна

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Председател: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Членове:

 1. проф. дн. Олег Димитров Асенов
 2. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева
 3. доц. д-р Марияна Иванова Николова
 4. доц. д-р Емилиян Георгиев Петков
 5. Нели Николаева Кискинова, завършила „Информатика. Корпоративни мрежови среди“, докторант в докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“
 6. Венцислав Илиев Димитров, фирма „Интелекти” ООД, гр. В. Търново, представител на потребителските организации

Уеб технологии и разработване на софтуер

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна

доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Председател: доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Членове:

 1. доц. д-р Ивайло Петров Дончев
 2. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
 3. Евгени Пламенов Димитров, докторска програма „Информатика“, 1 курс;
 4. Юри Стефанов Стойнов, представител на фирма “Селтис” ООД, гр. Велико Търново.

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

магистър

редовна, задочна, дистанционна

доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Председател: доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Членове:

 1. проф. дн. Цветан Георгиев Сивков
 2. гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов
 3. Маргарита Пламенова Калинова, студент в специалност „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ фак. Номер 2009014511, представител на студентите

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

/////////////////

Председател: проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Членове:

 1. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 2. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

///////////////

Председател: доц. д-р Марияна Иванова Николова

 Членове:

 1. доц. д-р Ивайло Петров Дончев.
 2. гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова.

4.6 Информатика и компютърни науки

Информатика

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

доктор

Редовна, задочна, самостоятелна

///////////////

Председател: доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

 Членове:

 1. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов.
 2. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова.
 3. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева.
 4. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев.

СПОДЕЛИ В