Педагогическият колеж - водеща организация в проект по програма Еразъм+

Project ECOLES (Economic and Consumer Literacy in European Schools Education)
KA201 - Erasmus+ Program,
KA2 - Strategic Partnerships for School Education,
Project N: 2020-1-BG1-KA201-079100
Педагогически колеж - Плевен участва в международен проект, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, като водеща организация. Партньори по проекта са образователни институции и неправителствени образователни организации от Кипър, Гърция, Ирландия, Естония и Полша. Срокът на проекта е с продължителност 18 месеца.
Проектът има за цел да създаде е-продукти за ученици и обучение на учители за работа със 7-18 годишни ученици за формиране и развитие на техните практически, предприемачески и икономически знания, умения и отношения.
По време на проекта ще се проведе проучване на нуждите за работа в нова електронна среда сред ученици и учители, като резултатите ще бъдат публикувани на създадена уеб платформа. На нея ще бъдат публикувани и различни добри практики между образователните институции.
Като резултати от този проект се очаква да се разработят и апробират в практиката е-ресурси, които ще подпомогнат учителите да подобрят своята работа в електронна среда.
Дейностите по проекта започнаха в края на 2020 г. с първата работна среща между партньорите. Тя бе осъществена чрез Скайп във връзка със забраната за пътувания заради КОВИД-19, но това не попречи да премине в делови порядък.

СПОДЕЛИ В