Антигенен тест за COVID-19

Уважаеми колеги,

Моля в срок до 29.01.2021 г., петък, до 16,00 ч., всеки, който има желание да си направи антигенен тест за COVID-19, да заяви това в деканатите, а за централната администрация – в съответния отдел.

Готовите списъци да бъдат изпратени на Мариела Върбанова, длъжностно лице по защита на данните – e-mail: mariela.varbanova@ts.uni-vt.bg; тел.: 062/618367


СПОДЕЛИ В