Периодика

В Американския център се получават по абонамент около 30 световно признати списания и научни журнали в книжен формат. Те могат да бъдат заемани от читателите за ползване извън библиотеката при същите условия, при които се заемат книги. Част от изданията са с дълготраен режим на съхранение. Сред тях са:

 • American Literature
 • American Theatre
 • Art in America
 • Entertainment
 • Financial Affairs
 • Forbes
 • Harper´s Magazine
 • JCMS: Journal of Cinema and Media Studies
 • Literature Studies
 • National Geographic
 • Sports Illustrared
 • The Atlantic
 • The New York Review of Books
 • Time
 • Тhe Economist
 • Wired Magazine
СПОДЕЛИ В