Дейности

Американският център „Мартин Лутър Кинг“:

 1. Предоставя материали в книжен и електронен формат, необходими за изучаването на американска история, литература и култура за студентите в бакалавърски и магистърски програми, включващи изучаване на английски език.
 2. Оказва съдействие при провеждане часовете по история, литература и култура на САЩ.
 3. Участва в творческите и научни събития и инициативи на катедра „Англицистика и американистика“ и Филологическия факултет при Великотърновския университет.
 4. Осъществява съвместна дейност с партньорските организации. 
 5. Осъществява съвместна дейност с библиотеките във Велико Търново, както и американските центрове и кътове в страната и чужбина.
 6. Организира публични лекции с носители на езика, лекции по теми са САЩ, семинари за учителите по английски език от Велико Търново и региона, прожекции на филми с дискусии, конкурси, изложби, литературни четения и др.
 7. Организира ежегоден студентски конкурс по фотография „Америка през моите очи“.
 8. Провежда семинари за обучение на студентите за използване на онлайн ресурси, необходими за учебните им занятия;
 9. Публикува актуална информация за предстоящи събития, конкурси, изложби и други важни новини на страницата във Фейсбук на Американския център.
 10. Приема дарения на книги в полза на учебния процес от НПО, бизнес организации и индивидуални дарители.
 11. Обновява периодично библиотечния фонд, с идеята да предлага богата, разнообразна и актуална информация за научно-творческите търсения на читателите.
СПОДЕЛИ В