За УКИЦ

Университетският компютърно-информационен център осъществява дейностите по изграждане, развитие, поддържане и контрол на всички компютърни и информационни системи, ресурси и мрежи в университета.

Основни направления на дейност:

  • Информационно осигуряване
  • Мрежи и комуникации
  • Мултимедийно осигуряване
СПОДЕЛИ В