Виртуален академичен форум – 30 години Факултет “Математика и информатика“

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
По повод 30 годишнината от създаването си (17.12.1990 г.), факултет „Математика и информатика“ събира своя академичен състав, възпитаници, студенти и приятели  на 17 декември 2020 г. от 12:00 часа във Виртуален академичен форум – 30 години Факултет „Математика и информатика“, за да отбележи своя юбилей.


Този форум е тържествена среща за всички, които 30 години градят историята на факултета, за всички, които са създали и развиват действащи и до днес школи в различни научни направления, превърнали се в благоприятна среда за научно и професионално израстване на нови поколения преподаватели, докторанти и студенти. Заслужена гордост на факултета са и успехите на нашите студенти и реализирани специалисти.


Присъединете се от своя компютър или мобилно приложение чрез MS Teams на 17 декември 2020 г. от 12:00 часа.


Щракнете тук, за да се присъедините към събитието!

Декан:
Доц. д-р Марияна Николова

СПОДЕЛИ В