Светослав Мишев получи Академичната награда на Община Велико Търново

Академична награда на Община Велико Търново

Днес на тържествена церемония за двадесети пореден път беше връчена Академичната награда на Община Велико Търново.

Носител на наградата през тази година е Светослав Мишев, завършил в рамките на учебната 2019/2020 специалност „Право“, ОКС „Магистър“, със среден успех от курса на обучение – отличен 5,64, среден успех от държавните изпити – отличен 6,00 и общ успех от дипломата – отличен 5,82.

Специалният диплом и стипендията в размер на 5000 евро му бяха връчени в присъствието на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, проф. д-р Георги Камарашев, заместник-кмет на Община Велико Търново, и Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет.

Светослав Мишев е избран за активната му научна дейност и реализирани 5 публикации в научни сборници, както и въз основа на представената автобиография с приложени множество сертификати от участия в конференции, кръгли маси, младежки академии, обучения.

Светослав Мишеви е безспорно ангажиран в един от най-високите органи за оценка на качеството на висшето образование като член на Постоянната комисия към Националната акредитация за оценка и акредитация (София), което само по себе си е голямо признание. Той развива активна дейност в Дипломатическия клуб „Имхотеп“, на който е председател.


СПОДЕЛИ В