Транслатология

Емилия Петкова Георгиева

Транслатология със славянски или балкански език

Година на дипломиране: 2017

Към момента работи за голяма гръцка компания като експерт по „Бизнес комуникации“ в София

„ВТУ е място, към което се връщам доста често в спомените си за близкото минало. Ролята на Университета е централна по отношение на професионалното ми развитие до момента и голяма в личностното. Преподавателите от първия ми ден ме впечатлиха изключително много, а до последния ден от следването ми винаги са ни вдъхновявали и са ни оценявали. Изключително съм признателна на колектива в Център "Балкани", с ръководител проф. А. Петрова и на колектива в БИЦ по „Новогръцки език и култура“ с ръководител доц. д-р Д. Румпос за всичко, на което ни научиха през годините, и за възможността, която ни дадоха да участваме активно в живота на Университета, в различни конференции и мероприятия, които само обогатиха нашите знания, умения и ни вдъхновяваха.“

СПОДЕЛИ В