Германистично езикознание

Нели Бисерова Бояджиева

Година на дипломиране: 2016

Медиен анализатор в Рressrelations GmbH (немска компания за медиен мониторинг и анализи)

„Избраната във ВТУ специалност и професионализмът на преподавателите имат положителна роля в личностното ми и професионално развитие.“

СПОДЕЛИ В