Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Симона Петрова Петрова

Година на дипломиране: 2019

Регионален исторически музей – Русе

„Нещата, които са ми помогнали, са много и е трудно да се спра на конкретни. В бакалавърската степен голямо влияние върху мен оказа д-р Анета Николова със своите знания, умения и жизнен опит. В магистърската степен особено полезни за мен бяха лекциите на проф. Антон Гецов и проф. Валентина Бонджолова, които бяха много практически насочени и използвам впоследствие в работата си. Имах възможност да работя в бакалавърската степен и в проекта по ономастика, което беше много полезно за мен и имах възможност да общувам с доц. Стефан Йорданов, с когото и в момента поддържаме контакт и мислим за общи неща.“

СПОДЕЛИ В