Конференции, форуми и семинари

02.12.2020 г.

Великотърновският университет беше домакин на престижен научен онлайн семинар на тема „Кадрите в туризма“, който събра над 30 учени с интерес в областта на туристическия сектор. Събитието е ежегодна проява на катедра „Туризъм“ към Стопанския факултет, която има за цел да обедини кадри от различни нива, да осъществи обмен на идеи, да свърже опит и наука.
Тази година форумът беше разделен в два панела. Гост-лектор в първия бе г-жа Люблена Димова, мениджър изследвания в Европейска туристическа комисия, Брюксел. В своята лекция тя отбеляза ролята, която студентите могат да имат в процеса на изграждане на новите модели за управление и функциониране на туризма, а именно като генератори на идеи.
Във втория панел на семинара беше представен резултатът от реализиран образователен проект за популяризиране на туристически обекти в България. Бе разгледан фотопътеводителят „Опознай България с нас“, чиято цел е допринесе за развитие на вътрешния туризъм чрез представяне на обекти и дестинации с авторски снимки, пресъздаващи лични впечатления на студенти. Пътеводителят е дело на Елеонора Янчева, студентка от трети курс, специалност „Туризъм“.

                           

19.11.2020 г.

Великотърновският университет е онлайн домакин на престижна Международна научна конференция на тема "Философията и бъдещето на човека", посветена на Световния ден на философията. Световният ден на философията се отбелязва по целия свят от 2002 г. в третия четвъртък на месец ноември по инициатива на ЮНЕСКО и е свързан с приемането от ООН на "Стратегия за развитие на философията".
Заместник-ректорът по управление на качеството и акредитацията проф. д.н. Вихрен Бузов откри конференцията и приветства през Teams всички участници, като и им пожела здраве и успех от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.
В научния форум, организиран от катедра "Философски науки" на Философския факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, участват учени от България, Румъния и Казахстан. По време на конференцията своите есета ще прочетат лауреатите от миналогодишното Трето национално състезание за философско есе, които вече са студенти на различни места в България и в чужбина.

СПОДЕЛИ В