Класиране за стипендии на общо основание – зимен семестър 2020/2021 г.

Стипендии само по успех

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Александър Кирилов Александров История Четвърти 1703010009 6.00 100.00
2 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 1903011336 5.70 100.00
3 Ася Огнянова Костадинова Културен туризъм Втори 1903010897 5.87 100.00
4 Борил Петров Николаев Археология Втори 1903012821 5.37 100.00
5 Велислава Анатолиева Великова Археология Втори 1903010582 6.00 100.00
6 Габриела Михайлова Стефкова География Втори 1903014273 4.50 100.00
7 Дария Димитрова Тошкова География Четвърти 1703010018 5.67 100.00
8 Десислава Здравкова Здравкова Културен туризъм Втори 1903010626 5.62 100.00
9 Доника Пенкова Иванова История Четвърти 1703010008 6.00 100.00
10 Драгомир Славчев Иванов Педагогика на обучението по история и география Втори 1903010876 5.76 100.00
11 Едиз Ниязиев Акифов Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1703020016 5.23 100.00
12 Ива Иванова Георгиева  Педагогика на обучението по история и география Втори 1903011117  5.47 100.00
13 Ива Марио Съева педагогика на обучението по история и география Втори 1903013499 5.59 100.00
14 Ивайло Манолов Димитров Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010225 6.00 100.00
15 Ивайло Петров Ангелов Педагогика на обучението по история и география  Втори 1903010354 4.94 100.00
16 Иван Руменов Димитров Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1703020025 5.76 100.00
17 Ивона Светозарова Куртева Педагогика на обучението по история и география  Трети 1803010883 5.35 100.00
18 Йордан Александров Райков История Четвърти 1703010001 6.00 100.00
19 Йордан Стефанов Миновски Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1703010024 6.00 100.00
20 Калоян Динев Динев История Трети 1803010487 5.87 100.00
21 Красен Ганчев Георгиев Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1703010063 4.42 100.00
22 Красимир Йорданов  Дердов Културен туризъм Трети 1803010254 5.94 100.00
23 Кристиана Петрова Конакчиева Културен туризъм Втори 1903010536 5.75 100.00
24 Кристиана Пламенова Петрова  Археология  Трети 1803010428 5.43 100.00
25 Кристиян Красимиров Младеновски История Четвърти 1703010005 6.00 100.00
26 Надежда Славчева Димитрова Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1703010023 5.58 100.00
27 Никола Мирославов Николов История Втори 1903010874 5.95 100.00
28 Николай Димитров Николов Културен туризъм Четвърти 1703020040 5.85 100.00
29 Петко Павлинов Лазаров Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010606 5.18 100.00
30 Преслав Георгиев Иванов Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1803012737 5.92 100.00
31 Христо Стоев Костов  История Втори 1903010725 5.42 100.00
32 Юлиана Павлова Гърбова Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 1903010842 5.00 100.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Авги Лазаро Лайлакиду Социална педагогика Втори 1905010544 6.00 100.00
2 Айлин Невзатова Мехмедова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030019 5.80 100.00
3 Айля Джемилова Кямилова Педагогика на обучение по физическо възпитание Втори 1905010409 5.13 100.00
4 Александър Росенов Козлев Педагогика на обучението по музика  Втори 1905013413 5.56 100.00
5 Ана Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010545 4.53 100.00
6 Ана-Мария Петрова Томова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010953 5.23 100.00
7 Антония Валентинова Симеонова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011533 5.65 100.00
8 Антония Любомирова Петрова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010531 5.00 100.00
9 Божидара Любенова Бонева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905010424 5.47 100.00
10 Валентина Каменова Макавеева Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905011414  5.50 100.00
11 Валентина Милчева Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011318 5.10 100.00
12 Валерия Стилиянова Борисова Социална педагогика Втори 1905010268  5.22 100.00
13 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010556 5.79 100.00
14 Ванеса Кирилова Павлова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011762 4.58 100.00
15 Ваня Христова Семова Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 1905011124 5.20 100.00
16 Велислава Мирославова Акова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010346 5.74 100.00
17 Венелина Александрова Аспарухова Социална педагогика Четвърти 1705030110 5.94 100.00
18 Венислава Петрова Нанова Социална педагогика Трети 1805010739 5.94 100.00
19 Вера Маринова Пенева  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010668 5.57 100.00
20 Виктор Мишев Димитров Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011490 5.42 100.00
21 Виктория Александрова Сарандева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010351 5.48 100.00
22 Виктория Павлинова Гатева  Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 1905011872 5.27 100.00
23 Виктория Петева Милева  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1805010639 5.29 100.00
24 Виктория Руменова Алексова  Социална педагогика  Втори 1905011731 5.94 100.00
25 Вилимира Пламенова Райкова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1805010916 5.87 100.00
26 Вилислава Пламенова Петрова Предучилищна и начално училищна педагогика  Четвърти 1705020111 4.91 100.00
27 Габриел Цветелинов Каракашев Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905011413 4.93 100.00
28 Габриела Ангелова Чолакова  Предучилщна и начална училищна педагогика  Трети 1805010913 5.87 100.00
29 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011062 5.47 100.00
30 Габриела Станиславова Стайкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805011225 5.67 100.00
31 Галина Илиянова Тончева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805011709 5.38 100.00
32 Георги Драгомиров Стефанов Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905011352 4.67 100.00
33 Гергана Георгиева Манчева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 19050104747 5.16 100.00
34 Гергана Правдомирова Петкова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905010812 4.58 100.00
35 Даяна Михайлова Енчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011060 5.37 100.00
36 Денислава Стойчева Стойчева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010910 5.00 100.00
37 Деница Юлиева Николова Социална педагогика  Четвърти 1705030059 5.69 100.00
38 Десислава Искренова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010750 5.05 100.00
39 Десислава Костадинова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011274 5.70 100.00
40 Диана Милкова Димитрова  Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030055  5.48 100.00
41 Диляна Пламенова Димитрова  Предучилищна и  начална училищна педагогика Втори 1905011496 5.31 100.00
42 Димитър Красимиров Батилов Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905012916 4.33 100.00
43 Екатерина Петрова Недялкова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905010342 5.84 100.00
44 Елеонора Лъчезарова Лозанова  Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010345 5.27 100.00
45 Елис Хасанова Мустафова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011378 5.26 100.00
46 Звездомила Василева Хаджиенева  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020116 5.55 100.00
47 Ивайло Калоянов Илиев  Начална училищна педагогика с чужд език Втори  1905010460 5.74 100.00
48 Иванеса Галинова Пенкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011448 4.63 100.00
49 Ивелина Андреанова Атанасова  Социална педагогика Втори 1905010516 5.06 100.00
50 Ивелина Михайлова Пенчева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010464 5.32 100.00
51 Ивона Любомирова Христонева  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1805011221 5.85 100.00
52 Иления Георгиева Йовчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030036 5.96 100.00
53 Ипек Синан Рушидова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010799 6.00 100.00
54 Ирена Боянова Трайкова Педагогика на обучението по музика Втори 1905013008 5.87 100.00
55 Исмигюл Ахмедова Узуновс Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020146 5.41 100.00
56 Йоана Венелинова Николова Социална педагогика Четвърти 1705030112 5.94 100.00
57 Йоана Цонева Ковачева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011337 5.42 100.00
58 Йоанна Николаева Йотова Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020018 5.36 100.00
59 Йоанна Симова Симеонова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030043 5.88 100.00
60 Калина Марианова Петрова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030048 5.80 100.00
61 Кремена Ангелова Дуганова  Социална педагогика Трети 1805011602 5.94 100.00
62 Кристиана Красимирова Николова Социална педагогика Трети 1805011947 5.94 100.00
63 Кристина Валериева Цонева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905010369 5.79 100.00
64 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905010554 5.95 100.00
65 Кристияна Бисерова Николова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010972 5.76 100.00
66 Кристияна Николаева Кунева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020356 5.50 100.00
67 Кръстина Петрова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030209 5.71 100.00
68 Любомила Любенова Каракашева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010430 5.10 100.00
69 Маргарита Данчева Рачева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010736 5.26 100.00
70 Марина Антонова Донева Начална училищна педагогика с чужд език  Втори 1905011058 5.68 100.00
71 Марина Иванова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030020 5.52 100.00
72 Марина Николаева Джантова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1805011449  5.43 100.00
73 Маринела Ангелова Ангелова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905010762 4.47 100.00
74 Маринела Красимирова Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011455 5.30 100.00
75 Марисела Койчева Коева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020117 5.23 100.00
76 Мария Дончева Желева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011475 5.57 100.00
77 Мария Младенова Кирова Социална педагогика Трети 1805010398 6.00 100.00
78 Мария Петрова Ангелова  Предучилищна педагогика с логопедия  Втори 1905011818 4.82 100.00
79 Мария Петрова Банова  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1805011497 6.00 100.00
80 Мария Тодорова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010633 5.26 100.00
81 Мария Христова Станчева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030037 5.84 100.00
82 Марияна Георгиева Савидж Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020361 5.45 100.00
83 Марияна Димитрова Тахчиева Педагогика на обучението по музика Трети 1805010847 5.47 100.00
84 Марсия Чавдарова Кирилова  Педагогика на обучението по музика  Трети 1805010499  6.00 100.00
85 Мелани Галин Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011399 5.78 100.00
86 Миа Иванова Момъкова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905010766 5.07 100.00
87 Милена Минчева Минчева Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 1905010255 5.18 100.00
88 Мина Николаева Чалъкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011459 5.78 100.00
89 Мирослава Дончева Дончева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011178 5.74 100.00
90 Михаела Светлозарова Папазова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011210 5.05 100.00
91 Михаил Николаев Дончев Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 1905011364 4.40 100.00
92 Моника Илианова Трифонова  Социална педагогика Четвърти 1805012873 5.69 100.00
93 Надежда Минкова Керешка Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030026 5.52 100.00
94 Наталина Цветомирова Цонева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020122 5.18 100.00
95 Наталия Николаева Цвяткова Социална педагогика Трети 1805011849 5.94 100.00
96 Неслихан Мустафова Ереджебова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011198 5.39 100.00
97 Никол Чавдарова Толева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011137 4.89 100.00
98 Никола Мишев Димитров  Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905011491  5.42 100.00
99 Нора Николаева Дончева Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030042 5.80 100.00
100 Нурие Ахмед Палоолу Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010881 5.39 100.00
101 Павлета Господинова Колева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010860 5.78 100.00
102 Павлета Иванова Панчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020006 5.41 100.00
103 Павлина Костадинова Лазарова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010220 5.18 100.00
104 Памела Пламенова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905011879 4.82 100.00
105 Пеню Весков Стефанов Педагогика на обучение на физическото възпитание  Втори 1905011525 4.07 100.00
106 Петя Дафинова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1905011067 5.53 100.00
107 Петя Петрова Чернева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020468 5.55 100.00
108 Петя Хинчева Влаева Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1905012895 5.22 100.00
109 Пламен Петров Петров  Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805013427 5.94 100.00
110 Пламена Атанасова Самарджиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011194 5.39 100.00
111 Пламена Мариянова Луканова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020026 5.18 100.00
112 Полина Велева Веселинова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1705020028 5.14 100.00
113 Полина Димитрова Балездрова Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011323 5.42 100.00
114 Полина Иванова Божинова  Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030186 5.60 100.00
115 Полина Миленова Методиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011342 4.79 100.00
116 Полина Стелиянова Димитрова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010743 4.93 100.00
117 Поля Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011372 5.05 100.00
118 Преслав Станимиров Пенев Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 1905011300 5.00 100.00
119 Радислава Трифонова Цонева Социална педагогика Трети 1805011466 5.50 100.00
120 Радостина Стилиянова Радкова  Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1905010304  4.74 100.00
121 Ралица Величкова Цветанова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1805010553 5.87 100.00
122 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Втори 1905010900 5.81 100.00
123 Ралица Ивайлова Викторова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905011248 5.79 100.00
124 Ралица Тонева Лалева Начална училищна педагогика с чужд език  Втори 1905010330 5.63 100.00
125 Румина Мирославова Костадинова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905011101 5.14 100.00
126 Светла Миладинова Минкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011069 5.16 100.00
127 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1905011168 5.63 100.00
128 Симона Валентинова Колева Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010690 5.18 100.00
129 Симона Мариянова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011283  5.56 100.00
130 Симона Мирославова Йорданова Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 1905011455 4.53 100.00
131 Сияна Ростиславова Дончева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011424  5.52 100.00
132 Станислава Галинова Стефанова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020009 5.91 100.00
133 Стела Маринова Кирилова Начална педагогика и специална педагогика Трети 1805011584 5.60 100.00
134 Стефани Валентинова Стоянова Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1805010754  5.76 100.00
135 Стефани Григорова Кънева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030040 5.84 100.00
136 Стефани Дончева Дончева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011242 5.37 100.00
137 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905010563 5.95 100.00
138 Теодора Пламенова Божкова Педагогика на обучението по музика Втори 1905013394 5.19 100.00
139 Теодора Севдалинова Бориславова Педагогика на обучението по музика Трети 1805010771 6.00 100.00
140 Теодора Тихомирова Тодорова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011495 5.21 100.00
141 Тереза Тодорова Цачева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010553 5.21 100.00
142 Траяна Йорданова Никифорова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011694 5.42 100.00
143 Християна Мирославова Кръстева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1705030039 5.84 100.00
144 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1905012587 5.63 100.00
145 Цветелина Николаева Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010472 5.50 100.00
146 Цветомила Велимирова Янкова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805010753 5.83 100.00
147 Юлия Светлинова Стефанова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1905011308 5.13 100.00
148 Янислав Цветанов Гунев Педагогика на обучението по физическо възпитание  Четвърти 1705030027 5.71 100.00
149 Яница Йорданова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011476 5.83 100.00
150 Яница Стоянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905010348 5.00 100.00

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Ива Ивова Донкова Църковни изкуства - иконопис. стенопис. дърворезба Четвърти 1701010004 6.00 100.00
2 Мирела Руменова Петрова Църковни изкуства - иконопис. стенопис. дърворезба Четвърти 1701010006 5.52 100.00
3 Росен Пламенов Нечов Църковно изкуство - иконопис. стенопис. дърворезба Втори 1901011120 5.44 100.00
4 Стефан Иванов Сталев Църковни изкуства- иконопис. стенопис. дърворезба Втори 1901010235 5.81 100.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Адриан Сохейлов Мотахар Маркетинг Втори 1906010537 5.27 100.00
2 Александра Владимирова Кахъркова Туризъм Четвърти 1706050090 5.69 100.00
3 Александра Ивова Радославова Счетоводство и контрол  Трети 1906013470 5.23 100.00
4 Александра Николаева Илиева Публична администрация Трети 1806010149 5.27 100.00
5 Александрина Миленова Серафимова Публична администрация Трети 1806010758 5.93 100.00
6 Анатоли Бориславов Спасов Маркетинг Втори 1906011509 4.82 100.00
7 Андреа Здравкова Енчева Публична администрация Четвърти 1706050162 5.92 100.00
8 Анна Стоянова Горанова Международни икономически отношения Четвърти 1706020005 5.07 100.00
9 Беатрис Пламенова Цанкова Международни икономичeски отношения  Трети 1806010465 5.33 100.00
10 Берна Томова Зографова Международни икономически отношения Четвърти 1706020122 6.00 100.00
11 Борис Мирославов Катранджиев Финанси Втори 1906011430 5.00 100.00
12 Боряна Димитрова Ботева Публична администрация Трети 1806011845 5.87 100.00
13 Валентина Тошкова Йорданова Финанси Четвърти 1706040041 5.58 100.00
14 Валерия Георгиева Иванова Туризъм Четвърти 1706050023 5.77 100.00
15 Валерия Ивелинова Начева  Финанси  Втори 1906010558  4.27 100.00
16 Валерия Красимирова Вълчева Маркетинг Втори 1906011241 5.27 100.00
17 Ванеса Илиянова Валентинова Публична администрация Трети 1806010763 5.40 100.00
18 Венелина Билянова Колева Международни икономически отношения Втори 1906011152 5.91 100.00
19 Виктория Георгиева Димитрова Туризъм Четвърти 1706050058  5.77 100.00
20 Виктория Стойчева Николова Финанси Четвърти 1706040027 5.67 100.00
21 Габриела Миленова Георгиева  Публична администрация  Четвърти 1706050047 5.17 100.00
22 Георги Стефанов Христов Маркетинг Трети 1806010489 5.31 100.00
23 Даниел Митков Димитров Международни икономически отношения Трети 1806011654 5.67 100.00
24 Даниела Пенчева Иванова Счетоводство и контрол Втори 1906011508 4.91 100.00
25 Денислава Огнянова Начева Публична администрация Трети 1806011771 5.87 100.00
26 Десислава Динкова Атанасова Счетоводство и контрол  Втори 1906011546 5.00 100.00
27 Диян Илиев Кадирев Финанси Трети 1806010381 4.92 100.00
28 Жулиета Димитрова Димитровa Международни икономически отношения Четвърти 1706020048 5.93 100.00
29 Зийнеб Ахмед Хамид Социални дейности Втори 1906011622 5.15 100.00
30 Зорница Славова Попова Социални дейности Четвърти 1706050029 5.41 100.00
31 Ивелин Стефанов Лавчиев  Международни икономически отношения  Трети 1806010700 5.47 100.00
32 Ивелина Антонова Тончева  Финанси  Трети 1806010842 4.92 100.00
33 Ивона Драгомирова Стоянова  Международни икономически отношения  Четвърти 1706020043 6.00 100.00
34 Изабела Георгиева Георгиева Международни икономически отношения  Втори 1906011709 5.27 100.00
35 Йоана Людмилова Трифонова  Стопанско управление  Трети 1806010357 5.07 100.00
36 Калбие Фахриева Шабанова Социални дейности Четвърти 1706050022 5.94 100.00
37 Калин Мончев Николов Международни икономически отношения Втори 1906011107 5.00 100.00
38 Катрин Каменова Сабелова Международни икономически отношения Втори 1906014696 5.36 100.00
39 Катя Николаева Иванова Финанси Трети 1806011747 5.00 100.00
40 Красимир Владимиров Кателиев Туризъм Четвърти 1706050020 5.54 100.00
41 Красимира Душкова Душкова Счетоводство и контрол Трети 1806011431 5.00 100.00
42 Кристина Младенова Младенова Международни икономически отношения Втори 1906010604 5.18 100.00
43 Лидия Стефанова Христова Счетоводство и контрол Трети 1806010486 5.69 100.00
44 Маринела Цветанова Михайлова Публична администрация Четвърти 1706050037 5.42 100.00
45 Мария Петрова Иванова Международни икономически отношения Втори 1906011662 5.18 100.00
46 Мартин Георгиев Чакъров Публична администрация Четвърти 1706050009 4.67 100.00
47 Мартина Стоянова Айрянова Счетоводство и контрол Трети 1806011020 5.38 100.00
48 Милена Тошкова Тодорова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020016 5.93 100.00
49 Мима Христова Анастасова Финанси Втори 1906011399 5.55 100.00
50 Мирела Георгиева Игнатова Стопанско управление Четвърти 1706060038 5.75 100.00
51 Михаела Любомирова Веселинова Международни икономически отношения Четвърти 1706020047 5.67 100.00
52 Надя Йорданова Йорданова Туризъм Четвърти 1706050057 5.77 100.00
53 Наталия Руменова Радева  Туризъм  Четвърти 1706050008 5.69 100.00
54 Невяна Христова Гавраилова Стопанско управление  Втори 1906011850 4.93 100.00
55 Никол Цанкова Николова Публична администрация Втори 1906011649 5.71 100.00
56 Петър Росев Томов Счетоводство и контрол Втори 1906010388 5.27 100.00
57 Петя Младенова Толумбова-Стефанова  Социални дейности  Четвърти 1706050034 5.82 100.00
58 Петя-Анастасия Петрова Цветанова Предприемачество в социалната сфера Втори 1906011074 5.50 100.00
59 Пламена Иванова Иванова Финанси Четвърти 1706040007 5.92 100.00
60 Поля Николаева Пенчева Международни икономически отношения Четвърти 1706020033 5.93 100.00
61 Радияна Росенова Петева  Счетоводство и контрол  Четвърти 1706020040 5.29 100.00
62 Радослав Драгомиров Драганов  Международни икономически отношения Четвърти 1706020004 6.00 100.00
63 Свилена Савова Събева Публична администрация Трети 1806010417 5.73 100.00
64 Севил Кадир Нуриева Публична администрация Трети 1806011234 5.93 100.00
65 Станислав Цветомилов Кочев Международни икономически отношения Четвърти 1706020006 5.93 100.00
66 Стефани Лъчезарова Делчева Стопанско управление Втори 1906012202 5.43 100.00
67 Стиляна Спасова Ралчевска Стопанско управление Втори 1906011130 5.79 100.00
68 Теодора Иванова Пенчева Предприемачество в социалната сфера Четвърти 1706050109 5.59 100.00
69 Теодора Тодорова Михайлова Туризъм Четвърти 1706050056 5.85 100.00
70 Теодосия Валериева Иванова Публична администрация Втори 1906010450  5.29 100.00
71 Халил Осман Ахмед Международни икономически отношения  Четвърти 1706020003 5.93 100.00
72 Хрисимира Стефанова Стефанова Финанси Трети 1806010832 5.67 100.00
73 Христиана Атанасова Атанасова Маркетинг Втори 1906011154  5.91 100.00
74 Цветелина Свиленова Кулова Публична администрация Трети 1806010607 5.93 100.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Александър Николов Пеев Софтуерно инженерство Втори 1909010547 5.15 100.00
2 Александър Юриев Капра Компютърни науки Трети 1809010655 5.80 100.00
3 Ани Колева Пендашева Софтуерно инженерство Трети 1809010657 5.93 100.00
4 Антон Галинов Михайлов Софтуерно инженерство Трети 1809011386 5.13 100.00
5 Атанас Христов Христов Уеб технологии и разработване на софтуер Втори 1909012126 5.80 100.00
6 Биляна Миткова Преснакова Педагогика на обучението по математика и информатика  Четвърти 1709010068 5.73 100.00
7 Борис Андрианов Борисов Софтуерно Инженерство Трети 1809011312 5.00 100.00
8 Борислав Александров Трайчев Софтуерно инженерство Трети 1809011448 4.60 100.00
9 Боряна Илкова Николова Софтуерно инженерство Трети 1809010529 5.88 100.00
10 Бранимир Бориславов Петков софтуерно инженерство Четвърти 1709030017 5.77 100.00
11 Венцислав Георгиев Георгиев Компютърни науки Втори 1909011651 5.64 100.00
12 Габриел Веселинов Петков Софтуерно инженерство Втори 1909010562 5.54 100.00
13 Даниел Илиев Илиев Софтуерно Инженерство Втори 1909011203 5.54 100.00
14 Даниел Николаев Нанев Информатика. Компютърна мултимедия Втори 1909013030 6.00 100.00
15 Деница Бориславова Босева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809011189 6.00 100.00
16 Деян Йорданов Начев Компютърни науки Трети 1809011233  5.27 100.00
17 Драгомир Галинов Стойчев Софтуерно инженерство Четвърти 1709030026 5.69 100.00
18 Евсин Шенолов Хасанов Софтуерно инженерство Втори 1909010370 5.31 100.00
19 Иван Добринов Пеев Софтуерно инженерство Четвърти 1709030038 5.69 100.00
20 Иван Павлинов Илиев Компютърни науки Трети 1809010654 5.73 100.00
21 Ивелин Евгениев Николов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030044 5.92 100.00
22 Ивета Ивайлова Владова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809014160 5.47 100.00
23 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии Втори 1909010565 5.79 100.00
24 Калин Калинов Иванов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030015 5.69 100.00
25 Калина Братанова Друмева Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1809010456 5.75 100.00
26 Камелия Мирославова Маринова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1909010046 5.31 100.00
27 Мария Павлова Иванова Уеб технологии и разработване на софтуер Втори 1909012125 6.00 100.00
28 Мартин Илиянов Георгиев "Софтуерно инженерство" Трети 1809011296 4.60 100.00
29 Мартин Николаев Недев Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1809010504 5.25 100.00
30 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство Втори 1909011223 5.54 100.00
31 Мирослав Ивайлов Стефанов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030028 5.92 100.00
32 Михаел Красимиров Николов Компютърни науки Трети 1809010399 5.53 100.00
33 Михаела Мирославова Димитрова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809010507 6.00 100.00
34 Набила Мохамадбакер Сарвари Софтуерно инженерство Втори 1909011451 5.08 100.00
35 Надер Ахмед Махмуд-Ясин-Ауадала Софтуерно Инженерство Трети 1809011617 5.67 100.00
36 Невена Петкова Иванова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 1909011400 4.67 100.00
37 Никол Емилова Илиева Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1809010533 5.44 100.00
38 Ния Миленова Чамурджиева Софтуерно Инженерство Трети 1809011749 5.87 100.00
39 Паола Антонова Георгиева Педагогика на обучението по математика и информатика  Втори 1909011691 5.53 100.00
40 Петко Насков Атанасов Информационно брокерсто и дигитални медии Втори 1909011065 5.07 100.00
41 Петър Кънчев Тодоров Софтуерно инженерство Втори 1909010172 5.69 100.00
42 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Втори 1909011132 5.92 100.00
43 Симеон Венелинов Рацов Информатика. Компютърна мултимедия Втори 1909011867 6.00 100.00
44 Симеон Добринов Къндев Софтуерно инженерство Трети 1809010445 4.73 100.00
45 Славена Петрова Тихова Софтуерно инженерство  Четвърти 1709030023 5.62 100.00
46 Станислав Валентинов Темелков Софтуерно инженерство Втори 1909010749 5.38 100.00
47 Стефан Стойков Бояджиев Софтуерно инженерство  Трети 1809011456 5.47 100.00
48 Стоян Иванов Стоянов Софтуерно инженерство  Трети 1809010142 5.33 100.00
49 Тамара Калинова Косева Компютърни науки Четвърти 1709010001 4.64 100.00
50 Теодора Йорданова Тошева Уеб технологии и разработване на софтуер Втори 1909012528 6.00 100.00
51 Християн Александров Гогов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030001 5.69 100.00
52 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Втори 1909010625 5.85 100.00
53 Цветелина Мирославова Енчева Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1809010614 6.00 100.00
54 Цветозар Боянов Бонев Софтуерно инженерство Четвърти 1709030031 4.92 100.00
55 Юлиян Спасов Николов Компютърни науки Трети 1809011742 4.87 100.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Алина Веселинова Пенчева Рисуване и интермедия Трети 1804011598 5.68 100.00
2 Ана-Мария Атанасова Иванова Рисуване и интермедия Четвърти 1704010041 5.72 100.00
3 Ангелина Емилова Неделчева Изящни изкуства - Графика Четвърти 1804012921 5.75 100.00
4 Антоанета Петкова Тонева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 1904010499 5.43 100.00
5 Антонина Романова Сидоркина Педагогика на обучението по изобразително изкуство Четвърти 1704010048 5.59 100.00
6 Божидар Пламенов Иванов Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804011487 5.83 100.00
7 Виктория Стойчева Неделчева Изящни изкуства - Графика Трети  1804014480 5.89 100.00
8 Габриела Пламенова Стефанова Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011252 5.74 100.00
9 Габриела Руменова Караколева Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011185 5.17 100.00
10 Дарена Християнова Захариева  Изящно изкуство - Графика  Втори 1904011091 5.76 100.00
11 Десислава Боянова Бонева Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти  1704010021 5.59 100.00
12 Дилян Пламенов Ангелов  Скулптура  Трети 1804011289 5.61 100.00
13 Дионисиос Спиридонос Каламарас Изящни Изкуства- Живопис Четвърти 1804012884 5.15 100.00
14 Женя Каменова Калева ИИ-Стенопис Четвърти 1804010031 5.41 100.00
15 Ирина Анатолиевна Ивкина Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011244 4.96 100.00
16 Йоан Руменов Михов Изящни изкуства - Графика Четвърти 1704010056 5.94 100.00
17 Калин Руменов Михов Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1704010057 5.82 100.00
18 Камелия Георгиева Александрова Изящни изкуства-Стенопис Четвърти 1704010006 5.06 100.00
19 Катерина Бориславова Чакърова Изящни изкуства - Скулптура Трети 1804010929 5.56 100.00
20 Кристиана Златкова Петкова Рисуване и интермедия Втори 1904010615 5.43 100.00
21 Кристияна Руменова Митева Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011089 5.39 100.00
22 Лилия Красимирова Кунева  Графичен дизайн и визуални комуникации  Втори 1904011129  5.83 100.00
23 Любен Ганчев Латинов Рисуване и Интермедия Четвърти 1804014477 5.89 100.00
24 Мануела Светославова Станкулова Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804010733  5.75 100.00
25 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904011096 6 100.00
26 Мария Сергеевна Василева графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010013 5.59 100.00
27 Мартин Константинов Бурдиняшки Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1604010033 5.22 100.00
28 Мая Емилиянова Йорданова Графика Втори 1904011296 5.88 100.00
29 Михаил Красимиров Пасков Рисуване и интермедия Четвърти 1704010012 5.83 100.00
30 Натали Ивелинова Колева Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904011169 5.55 100.00
31 Павел Янков Павлов Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804011593 5.71 100.00
32 Пламена Севдалинова Стойчева  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Четвърти 1704010049  5.55 100.00
33 Пресияна Иванова Иванова Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011249 5.09 100.00
34 Радостин Любенов Янев Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804011469 5.96 100.00
35 Селен Маринова Петкова Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 1804011592 5.63 100.00
36 Селенай Сунаева Мехмедова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 1904011701 5.09 100.00
37 Сонер Ердинч Хакъ Графика Втори 1904011146 5.35 100.00
38 Стела Димова Димова Изящни Изкуства- Скулптура Трети 1804011301 5.33 100.00
39 Теодора Ивайлова Маринова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1804011509 5.65 100.00
40 Теодора Константинова Маринова Живопис Втори 1904011189 5.89 100.00
41 Христина Димитрова Михова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010014 5.93 100.00
42 Християна Йорданова Йорданова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 1904011737 5.43 100.00
43 Цветослава Христова Цветкова Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904010507 5.68 100.00
44 Яна Марианова Михайлова Рисуване и интермедия Четвърти 1804012919 5.83 100.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Алекс Хасанов Алиев Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902011325 5.30 100.00
2 Александра Николаева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902012418 5.40 100.00
3 Анджелина Юлиянова Костова Приложна лингвистика с два чужди езика и бизнес комуникации Втори 1902012201 4.80 100.00
4 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история Втори 1902011090 5.88 100.00
5 Антонина Стоянова Христова Приложна лингвистика с френски и испански език  Четвърти 1702010094  5.68 100.00
6 Антония Валентинова Въткова  Връзки с обществеността  Втори 1902011445 4.54 100.00
7 Апостол Апостолов Апостолов Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010500 5.30 100.00
8 Арзу Бейханова Мехмедова  Приложна лингвистика. Български и английски език с ИТ  Втори 1902011616 5.09 100.00
9 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика - английски и руски) Втори 1902010501 5.90 100.00
10 Берна Талиб Тепик  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802011486 5.56 100.00
11 Берна Юлиянова Атанасова  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1802011957 5.00 100.00
12 Биляна Ивова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика - преводачески профил - английски и японски Четвърти 1702010129 5.79 100.00
13 Божана Иванова Никова Приложна лингвистика. Английси и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010134 5.47 100.00
14 Божедара Коева Радулова Приложна лингвистика с два чужди. преводачески профил Трети 1802010707 5.20 100.00
15 Божена Петкова Йорданова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030064 5.41 100.00
16 Бориса Христова Глушкова Приложна лингвистика с два чужди езика( английски език и руски език) и международен туризъм Четвърти  1702030041 5.63 100.00
17 Боряна Альошева Максимова Българска филология Трети 1802010408 4.69 100.00
18 Бояна Боянова Радославова Английска филология Трети 1802010415 5.26 100.00
19 Валентин Валентинов Апостолов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010056 5.53 100.00
20 Валентина Константинова Димова Приложна лингвистика. английски език + втори чужд . преводачески профил Трети 1802011291 5.87 100.00
21 Валерия Георгиева Кисьова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010187 5.20 100.00
22 Ванеса Венциславова Тодорова  Приложна лингвистика. Български език. английски език и информационни технологии Трети 1802010404 5.58 100.00
23 Ванина Николаева Колева Библиотечно-информационни дейности Четвърти 1709030011 6.00 100.00
24 Василена Петрова Дочева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802011008 5.81 100.00
25 Василена Стефанова Ценова Българска филология  Втори 1902010644 5.54 100.00
26 Василена Христова Ганева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд  език с информационниии тенологии Трети 1802010926 4.93 100.00
27 Василета Христова Големинова  Английска филология  Четвърти 1702020173 4.94 100.00
28 Венелина Красимирова Кънчева Приложна лингвистика - два чужди езика (Английски език и Португалски език) Четвърти 1702010087 5.47 100.00
29 Весела Василева Василева Българска филология Трети 1802010761 4.69 100.00
30 Виктория Даниелова Крайчовска Българска филология  Четвърти 1702030051 5.42 100.00
31 Виктория Димитрова Радева Английска филология Втори 1902010309 4.82 100.00
32 Виктория Красимирова Пачеръзова Връзки с обществеността Четвърти 1702030015 5.87 100.00
33 Вилиана Тодорова Георгиева Английска филология Четвърти 1702020131 5.88 100.00
34 Владимир Галинов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011490 5.71 100.00
35 Габриела Албертова Григорян Приложна лингвистика с два чужди езика Четвърти 1702010152 5.94 100.00
36 Габриела Данаилова Петрова Българска филология Втори 1902010532 4.69 100.00
37 Габриела Ивайлова Димитрова Английска филология Трети 1802010661 4.93 100.00
38 Габриела Петрова Николова Английска филология Четвърти 1702020036 5.19 100.00
39 Габриела Росенова Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1702020011 5.68 100.00
40 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902010511 5.90 100.00
41 Георги Мирославов Драгиев Приложна лингвистика с два чужди езика (ПП) Втори 1902010436 5.10 100.00
42 Гергана Красимирова Мангова Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и японски) и информационни технологии Втори 1902011328 5.80 100.00
43 Гергана Мирославова Христова Приложна лингвистика с Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802011710 4.93 100.00
44 Гергана Тодорова Зюмбилска Английска филология Четвърти 1702020002 6.00 100.00
45 Глория Цанкова Георгиева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010105 5.79 100.00
46 Даниела Венциславова Боболова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802010852 5.53 100.00
47 Даниела Красимирова Куртева Английска филология Втори 1902010347 4.45 100.00
48 Даниела Любомирова Филипова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011439 5.73 100.00
49 Даяна Ивайлова Костова Приложна лингвистика.Български и английски език с информационни технологии. Трети 1802010994 5.46 100.00
50 Девина Радостинова Василева Приложна лингивстила (френски и румънски) Трети 1802010757 5.60 100.00
51 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902010667 5.70 100.00
52 Денислава Стоянова Атанасова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010014 5.68 100.00
53 Деница Николаева Цанева Педагогика на обучението по български език и история Втори 1902010423 5.52 100.00
54 Деница Станиславова Стоянова  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 1902010583 5.60 100.00
55 Деница Тонева Димитрова Приложна лингвистика. преводачески профил (два чужди езика - английски и испански)  Втори 1902011087 5.30 100.00
56 Десислава Георгиева Йорданова Английска филология Четвърти 1702020069 5.56 100.00
57 Десислава Пламенова Георгиева Английска филология Трети 1802011468 5.69 100.00
58 Десислава Янкова Стоянова  Българска филология  Втори 1902010767 4.38 100.00
59 Дефне Талиб Тепик Приложна лингвистика. Два чужди езика  с бизнес комуникации Трети 1802011483 5.88 100.00
60 Деян Светославов Топалов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802011954 5.47 100.00
61 Димана Живкова Пенева Английска Филология Втори 1902010681 5.45 100.00
62 Димитър Данаилов Петров Приложна лингвистика - два чужди езика; преводачески профил Трети 1802010376 5.40 100.00
63 Димитър Кирилов Кирилов Журналистика Трети 1802010611 4.80 100.00
64 Доан Танеров Даудов Приложна лингвистика (два чужди езика - английски и немски) Четвърти 1702010023 5.16 100.00
65 Доброслава Детелинова Тодорова Английска Филология Втори 1902010510 4.90 100.00
66 Евита Тони Велинова Английска филология Втори 1902011293 5.00 100.00
67 Екатерина Петрова Ангелова Английска филология Четвърти 1702020070 4.68 100.00
68 Екатерина Пешева Петрова Българска филология Втори 1902011619 4.92 100.00
69 Елена Маева Христофорова Германистика Четвърти 1802010139 5.13 100.00
70 Елиса Аладин Демир  Приложна лингвистика с английскии гръцки - преводачески профил  Трети 1902012777 4.53 100.00
71 Елиф Гюрджан Хасан Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902010907 5.40 100.00
72 Звезделин Венциславов Василев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010437 5.80 100.00
73 Ива Георгиева Недкова Педагогика на обучението по български и чужд език Трети 1802010377 5.50 100.00
74 Ива Димитрова Бързева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902011890 5.80 100.00
75 Ива Пламенова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010534 5.60 100.00
76 Иван Ивов Тончев Английска филология Втори 1902010763 5.00 100.00
77 Иван Пламенов Иванов Германистика Трети 1802011761 5.14 100.00
78 Иванина Живкова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011780 5.47 100.00
79 Ивелин Венциславов Василев Педагогика на обучението по български език и история Трети 1802010587 5.12 100.00
80 Ивета Георгиева Георгиева  Българска филология Трети 1802010359 4.76 100.00
81 Илиян Борисов Йонев Английска Филология Четвърти 1702020004 5.44 100.00
82 Иоан Емилов Енчев Приложна лингвисника. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020056 5.21 100.00
83 Искра Анатолиева Калбанова "Връзки с обществеността" Трети 1802010726 6.00 100.00
84 Йоана Алексеева Крумова Приложна лингвистика (два чужди езика) - английски и китайски Трети 1802010702 4.93 100.00
85 Йоана Колева Драшкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802010437 5.37 100.00
86 Йоана Николаева Бастиянова Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и японски) - преводачески профил Втори 1902011123 5.50 100.00
87 Йоана Славова Кабакова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011723 5.24 100.00
88 Йоана Станиславова Борисова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902010659 5.10 100.00
89 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология Втори 1902010564 5.90 100.00
90 Йолина Станиславова Йорданова  Английска филология  Четвърти 1702020078  5.06 100.00
91 Йордан Христов Христов Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010447 5.47 100.00
92 Калина Пламенова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и корейски) и международен туризъм Трети 1802014492 5.66 100.00
93 Карина Динкова Пъндева Приложна лингвистика с два чужди езика английски и китайски плюс преводачески профил Трети 1802012024 4.60 100.00
94 Карина Радостинова Русева Германистика Трети 1802010580 4.57 100.00
95 Катрин Красимирова Иванова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 1902010429 4.36 100.00
96 Кристиана Марианова Петкова Приложна лингвистика. Английски език с втори чужд и ИТ  Втори 1902011667 4.80 100.00
97 Кристина Данчева Йошовска Приложна лингвистика - Два чужди езика (Английски език и Италиански език) Четвърти 1702010103 5.21 100.00
98 Кристина Емилова Евтимова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010086 5.00 100.00
99 Кристина Константинова Пътева Приложна лингвистика и международен туризъм Четвърти 1702030100 5.11 100.00
100 Кристина Минчева Драго Английска филология Трети 1802013286 5.80 100.00
101 Кристияна Пламенова Пенкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 1902010365 5.40 100.00
102 Лилия Йорданова Йорданова Журналистика Втори 1902012691 5.15 100.00
103 Лора Дианова Драгова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902011295 5.50 100.00
104 Лора Стефанова Спасова Английска филология Втори 1902010674 5.27 100.00
105 Лусиана Любомирова Лалева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии.  Втори 1902011406 5.27 100.00
106 Любослава Петрова Петрова Българска филология Четвърти 1702030050 5.36 100.00
107 Магдалена Благоева Василева Приложна лингвистика. Английски и нидерландски език с информационни технологии Четвърти 1702010065  5.68 100.00
108 Магдалена Емилова Енчева Английска филология Втори 1902010406 5.18 100.00
109 Магдалена Николаева Енева Приложна лингвистика (два чужди езика - английски и гръцки. преводачески профил) Трети 1802010488 5.26 100.00
110 Мариела Илкова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030040 5.84 100.00
111 Мариела Николаева Николова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Четвърти 1702010061 5.74 100.00
112 Мариела Николаева Янгьозова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии. Втори 1902011294 4.90 100.00
113 Мариета Пенчева Пенчева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802012033 5.13 100.00
114 Марийка Александрова Игнатова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010013 5.53 100.00
115 Мария Желязкова Стоянова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Втори 1902010843 4.40 100.00
116 Мария Иванова Ламбова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1702010088  5.95 100.00
117 Мария Ивова Иванова Журналистика Трети 1802010674 6.00 100.00
118 Мартина Димитрова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030007 4.70 100.00
119 Мелис Неждет Хасан  Педагогика на обучението по български и чужд език  Трети 1802010479 5.12 100.00
120 Мелиса Албертова Бутрева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802010423 5.53 100.00
121 Мелисса Орхан Сафетова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902011708 5.00 100.00
122 Миглена Илиева Стефанова Педагогика на обучението по български език и чужд език  Четвърти 1702020066 5.74 100.00
123 Миглена Свиленова Романова  Връзки с обществеността  Четвърти 1702030016 6.00 100.00
124 Милан Павлинов Дечев Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011691 5.26 100.00
125 Милица Тихомирова Иванова Връзки с обществеността Трети 1802011391 5.53 100.00
126 Миляна Милиянова Малева Английска филология Четвърти 1702020168 6.00 100.00
127 Мирела Стефанова Стефанова Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и испански) Четвърти 1702010077 6.00 100.00
128 Мирела Стефкова Загорчева Приложна лингвистика. Български и английски език с ИТ Втори 1902011335 5.00 100.00
129 Михаела Мирославова Недева Журналистика  Трети 1802010969 5.73 100.00
130 Михаела Недкова Георгиева Журналистика Четвърти 1702030022 6.00 100.00
131 Михаела Росенова Вескова Английска филология Трети 1802010442 5.61 100.00
132 Михаил Светославов Хаджийски Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 1902010870 4.60 100.00
133 Моника Николаева Енчева Балканистика Трети 1802010920 5.73 100.00
134 Надя Венциславова Стефанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802010438 5.81 100.00
135 Наталия Пламенова Цонева Английска филология Втори 1902011405 5.36 100.00
136 Недялка Стойчева Стоичкова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010503 6.00 100.00
137 Нели Евгениева Стоянова Английска Филология Трети 1802011257 5.53 100.00
138 Нелина Ивова Запрянова Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език френски + международни отношения Втори 1902010352 5.60 100.00
139 Несрин Джошкун Сабри Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011338 5.40 100.00
140 Никол Георгиева Симеонова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011304  5.80 100.00
141 Николай  Емилов Николов  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1802011290 5.76 100.00
142 Николета Бранимирова Табакова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд с международен туризъм Втори 1902010621 5.60 100.00
143 Ния Драговестова Петрова Английска Филология  Четвърти 1702010705 4.81 100.00
144 Ния Николаева Колева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902010540 5.30 100.00
145 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика с английски и втори чужд (преводачески профил) Втори 1902010649 5.70 100.00
146 Павла Ивова Михайлова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010109 4.82 100.00
147 Павлина Георгиева Кръстева Английска филология Четвърти 1702020068 5.94 100.00
148 Памела Живкова Петрова Приложна лингвистика Български език и английски език с информационни технологии Втори 1902011256 5.18 100.00
149 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика с два чужди езика. преводачески профил Втори 1902010492 5.80 100.00
150 Петър Марев Йорданов  Английска филология Четвърти 1702020071  5.50 100.00
151 Петър Миленов Цветков приложна лингвистика - два чужди езика (английски и японски) Четвърти 1602010001 5.10 100.00
152 Петър Петров Анчев Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011442 5.46 100.00
153 Петя Минкова Ганкова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802011266  5.41 100.00
154 Петя Радославова Радославова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Втори 1902010361 5.20 100.00
155 Пламена Светославова Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 1902010341 5.00 100.00
156 Пресиян Андреев Тодоров Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030002 5.06 100.00
157 Преслава Минкова Йовева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030043 5.82 100.00
158 Радослава Георгиева Качорина Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011724 5.60 100.00
159 Ренета Мирославова Маринова Приложна лингвистика с 2 чужди езика (прев. профил)  Четвърти 1702010098 5.36 100.00
160 Ростислав Бориславов Румянов Педагогика на обучението по български език и история Втори 1902011127 5.65 100.00
161 Руби Елоиз Ферис Приложна Лингвистика с два чужди езика (преодачески профил). първи чужд английски. втори чужд испански Втори 1902011212 5.40 100.00
162 Сава-Калина Анжелова Ангелова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 1902012404 5.20 100.00
163 Саша Ростиславова Красенова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 1902011548 5.27 100.00
164 Светлозар Христов Джамбазов Приложна лингвистика. Английски език с втори чужд с ИТ Втори 1902011417 5.00 100.00
165 Селин Ведат Хюсню Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902010374 5.40 100.00
166 Серафима Миленова Симеонова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902010791 5.90 100.00
167 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология Втори 1902010901 5.73 100.00
168 Силвена Деянова Минева  Приложна лингвистика български и английски език с информационни технологии Втори 1902011099 4.54 100.00
169 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика Втори 1902012205 5.73 100.00
170 Симона Димитрова Великова  "Германистика" Трети 1802010993 5.64 100.00
171 Симона Емилова Гайдарова Българска филология Трети 1902012783 5.76 100.00
172 Симона Стефанова Стойкова  Приложна лингвистика с два чужди езика ( преводачески профил ) Втори 1902010334 5.60 100.00
173 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010748 5.90 100.00
174 Слав Йорданов Славов Приложна лингвистика. Два чужди език с бизнес комуникации Втори 1902010299 5.70 100.00
175 Славея Свиленова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика (английски език и руски език) и международен туризъм Четвърти 1702030042 5.68 100.00
176 Смиляна Руменова Смилянова Българска филология Втори 1902010336 5.53 100.00
177 Станислава Йорданова Косева Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения  Втори 1902010539 5.80 100.00
178 Станислава Пламенова Петкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010044 5.76 100.00
179 Стела Евгениева Христова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802010888 5.53 100.00
180 Стефан Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011546 5.76 100.00
181 Стилиана Ивелинова Андреева Приложна лингвистика с два езика (английски и полски) и международен туризъм  Трети 1802010897 5.53 100.00
182 Стилиян Валериев Вълчев Английска филология Четвърти 1702020039 4.13 100.00
183 Стилиян Митков Русков Приложна лингвистика. Български и английски езикс информационни технологии Втори 1902010363 5.09 100.00
184 Стилияна Жекова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902011805 5.60 100.00
185 Стиляна Георгиева Георгиева Връзки с обществеността Четвърти 1702030008 5.68 100.00
186 Тамара Илиянова Тодорова Приложна лингвистика с два чужди езика  и международен туризъм Втори 1902010648 5.20 100.00
187 Теодора Венелинова Йорданова Английска филология  Четвърти 1702020023 4.06 100.00
188 Теодора Генчева Божкова Английска Филология Втори 1902010645  5.09 100.00
189 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори  1902011727 5.90 100.00
190 Теодора Кирилова Обретенова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020017 5.63 100.00
191 Теодора Тодорова Кремова Журналистика Втори 1902011326 5.46 100.00
192 Теодора Христова Станева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011313 5.35 100.00
193 Тюлин Гаданфер Салим Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902012198 5.70 100.00
194 Фатме Исмаилова Дуралиева Приложна лингвистика Български език и английски език с информационни технологии Втори 1902010550 5.18 100.00
195 Хатче Алтан Едият  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010741 5.30 100.00
196 Християна Алдинова Григорова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1802011666 5.47 100.00
197 Християна Бойкова Бойчева Английска филология Втори 1902012470 5.09 100.00
198 Цветелин Светлинов Ангелов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010059  4.84 100.00
199 Шинлу Гуо Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език (преводачески профил) Втори 1902010634 5.80 100.00
200 Янко Георгиев Чойнев Приложна лингвистика (два чужди езика)  Трети 1702010042 5.71 100.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Айшен Йълмаз Кязим Психология Трети 1807011536 5.90 100.00
2 Албена Любомирова Любомирова Психология Четвърти 1707010009 5.46 100.00
3 Анна Владимирова Коцева Психология  Втори 1907010497 5.30 100.00
4 Бианка Иванова Василева Философия Четвърти 1707010129 5.88 100.00
5 Божидара Ангелова Ангелова Психология Втори 1907011481 5.53 100.00
6 Венцислава Димитрова Цветкова Психология Четвърти 1707010072 5.84 100.00
7 Джулия Орлинова Василева Психология Втори  1907012370 5.31 100.00
8 Диляна Дамянова Дамянова Психология Четвърти 1707010078 6.00 100.00
9 Димитър Драганов Драганов Психология Трети 1807011467 6.00 100.00
10 Димитър Петров Ангелов  Психология  Трети 1807011938 5.81 100.00
11 Екатерина Георгиева Петрова Философия Втори 1907010755 6.00 100.00
12 Емине Салих Алишева Философия Втори 1907013405 5.18 100.00
13 Жаклин Миленова Митева Философия Втори 1907011811 5.36 100.00
14 Златина Самуилова Петкова  Психология Трети 1807011967   5.55 100.00
15 Ивайло Адриянов Богданов Психология Трети 1807012013 4.81 100.00
16 Илия Мирославов Драганов Политология Четвърти 1707010033 5.76 100.00
17 Ирена Николаева Николова Философия Втори 1907011301 5.64 100.00
18 Искрена Пламенова Петкова  Психология Втори 1907010358 6.00 100.00
19 Катрин Радостинова Райчева Философия Втори 1907011740 5.18 100.00
20 Кристина Пламенова Петракиева Психология Трети 1807011548 6.00 100.00
21 Кристияна Николаева Йорданова Психология Трети 1807011303 5.45 100.00
22 Лъчезар Христов Велев Психология Четвърти 1907012688 5.46 100.00
23 Магдалена Пламенова Петрова  Психология  Втори 1907012057 5.69 100.00
24 Мария Йосифова Йонкова Психология Четвърти 1707010010 6.00 100.00
25 Мария Милкова Жекова Психология Трети 1807010803 5.09 100.00
26 Мартин Плaменов Милков Психология Втори 1907011024 4.69 100.00
27 Мартин Стоянов Стоянов  Псохология  Втори 1907011681 5.53 100.00
28 Михаела Тодорова Маринова Психология Четвърти 1707010007 5.77 100.00
29 Николай Константинов Киров Психология Трети 1807014496 5.90 100.00
30 Серай Нурхан Фикри Психология Втори 1907011098 5.61 100.00
31 Симона Людмилова Кулинска Психология  Четвърти 1707010063 4.92 100.00
32 Таня Петкова Катранджиева Психология Трети 1807011645 6.00 100.00
33 Теодор Емилов Куемджиев Психология Втори 1907011171 5.00 100.00
34 Теодора Георгиева Василева Психология Четвърти  1707010077 5.93 100.00
35 Теодора Петкова Петкова  Психология  Трети 1807010911  5.90 100.00
36 Христина Иванова Димова Психология Трети 1807011687 5.54 100.00
37 Цветелина Валентинова Вълчева  Политология Четвърти 1707010173 5.76 100.00
38 Цветелина Иванова Данчева Философия Втори 1907011846 6.00 100.00
39 Яна Цецкова Цекова  Психология  Трети 1807011236 6.00 100.00
40 Яница Стефанова Катинова Психология Трети 1807010718 5.45 100.00
41 Ясмин Сали Феим Психология Трети 1807011248 5.64 100.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Ани Маринова Христова Право Втори 1908011358 5.58 100.00
2 Афизе Мехмедова Сабриева Право Трети 1808011865 5.75 100.00
3 Виктория Веселинова Иванова Право Трети 1808013385 5.50 100.00
4 Габриела Бойкова Илиева Право Пети 1608030003 6.00 100.00
5 Галина Тихомирова Георгиева Право  Четвърти 1708030066 6.00 100.00
6 Гергана Веселинова Василева Право Втори 1908010765 5.54 100.00
7 Гергана Руменова Радославова Право Пети 1508030014 5.78 100.00
8 Даниел Панайотов Иванов Право Втори 1908010344 4.77 100.00
9 Данита Димитрова Димитрова  Право Пети 1508030047 6.00 100.00
10 Десислава Димитрова Гуглева Право Втори 1908011064 5.25 100.00
11 Димитър Димитров Кръстев Право Втори 1908011059 5.73 100.00
12 Димитър Емилов Димитров Право Пети 1608030052 5.09 100.00
13 Димо Радостинов Русев Право Втори 1908011066 5.82 100.00
14 Екатерина Евгени Енева Право Трети 1908011164 5.30 100.00
15 Елеонора Ивелинова Дочева Право Пети 1508030088 6.00 100.00
16 Иван Петров Иванов Право Четвърти 1708030055 5.36 100.00
17 Калоян Велизаров Вълчев Право Трети 1808011900 5.22 100.00
18 Керим Бюрханов Мехмедов Право Пети 1608030024 5.54 100.00
19 Краси Веселинова Атанасова Право Пети 1508030065 5.00 100.00
20 Кристина Димитрова Стоилова  Право Втори 1908012837 5.58 100.00
21 Лили Христова Йотова Право Втори 1908010551 4.08 100.00
22 Любомира Христова Цветкашка  Право Трети 1808011569 5.55 100.00
23 Мартина Красимирова Караджова Право Пети 1608030078 5.09 100.00
24 Михаела Пламенова Петрова Право Пети 1608030007 5.81 100.00
25 Моника Лалева Станчева Право Пети 1608030072 6.00 100.00
26 Нели Петева Гроздева Право Пети 1508030058 6.00 100.00
27 Никол Радославова Колева Право Трети 1808011527 5.09 100.00
28 Никол Цанкова Цанева Право Трети 1808010646 5.80 100.00
29 Николай Пасков Андонов Право Трети 1808011347 5.80 100.00
30 Павлин Колев Стоянов Право Втори 1908011246 5.31 100.00
31 Памела Венциславова Мичева Право Пети 1608030008 5.18 100.00
32 Пламена Пламенова Пенкова Право  Втори 1908011122 5.46 100.00
33 Ралица Анкова Петрова  Право Трети 1808011921 5.38 100.00
34 Ралица Петрова Стоянова Право Втори 1908011270 4.92 100.00
35 Симона Светлозарова Иванова Право Втори 1908011869 5.69 100.00
36 Сияна Йорданова Цончева Право Четвърти 1708030068 5.55 100.00
37 Стела Рашкова Недкова Право Трети 1808011492 5.91 100.00
38 Стефани Петрова Йорданова Право Втори 1908010470 5.61 100.00
39 Теодора Пламенова Десева право Пети 1608030060 5.91 100.00
40 Фани Димитрова Гуглева Право Втори 1908011061 5.00 100.00
41 Филипина Йорданова Раднева Право Втори 1908010323 5.18 100.00
42 Цветомира Пламенова Бончева Право Трети 1808010530 5.12 100.00

Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Аделина Росенова Данчева Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1920011449 5.25 100.00
2 Анелия Георгиева Симеонова Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1920011213 5.19 100.00
3 Бетина Цветомирова Йончева Начална училищна педагогика  Трети 1820011808 5.94 100.00
4 Валентина Кирилова Неделева  Начална училищна педагогика и английски език Втори 1920011439 5.81 100.00
5 Василена Руменова Василева Начална училищна педагогика с Английски език Трети 1820011411 5.88 100.00
6 Веселина Иванова Генова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1820011086 5.38 100.00
7 Виктория Владимирова Вълова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011046 5.31 100.00
8 Виктория Делянова Пройнова  Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1920011359 5.19 100.00
9 Габриела Дайчева Кънчева Начална училищна педагогика Трети 1820011806 5.75 100.00
10 Галина Цветанова Вълкова Начална училищна педагогика и английски език Трети 1820011106 4.94 100.00
11 Галя Иванова Алекова Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1920011047 5.44 100.00
12 Дафина Петрова Иванова Предучилищна педагогика и английски език  Трети 1820011634 5.50 100.00
13 Десислава Евгениева Генчева Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011045 5.38 100.00
14 Десислава Захариева Йорданова Предучилищна педагогика и английски език  Трети 1820011082 5.81 100.00
15 Десислава Огнянова Пешева Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011044 5,81 100.00
16 Евгения Венелинова Георгиева Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1920011674 5.38 100.00
17 Ерик Албертов Илиев Начална училищна педагогика Трети 1820011415 5.88 100.00
18 Ива Даниелова Георгиева Начална училищна педагогика и Английски език Трети 1820011074 6.00 100.00
19 Йоана Ивайлова Банова Начална училищна педагогика Трети 1820011419 5.94 100.00
20 Калинка Огнянова Русинова Начална училищна педагогика и Английски език Трети 1820011644 5.63 100.00
21 Лидия Димитрова Беташка Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011076 5.25 100.00
22 Мария Тодорова Стойканова  Начална училищна педагогика с английски език  Втори 1920011148 5.13 100.00
23 Мая Пламенова Микова Начална училищна педагогика Трети 1820011114 5.56 100.00
24 Милена Венцисалвова Василева  Начална училищна педагогика Трети 1820011418 5.88 100.00
25 Павлина Бориславова Рангелова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011865 5.19 100.00
26 Светлана Маринова Дерекова Начална училищна педагогика и английски език  Втори 1920011183 5,56 100.00
27 Селенай Илханова Пашаджикова Начална училищна педагогика Втори 1920011304 5.44 100.00
28 Соня Тодорова Дунева Начална училищна педагогика и английски език Втори 1920011041 5.88 100.00
29 Теодора Виткова Тодорова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011409 5.06 100.00
30 Христина Иванова Йосифова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011050 5.56 100.00
31 Християнна Тикова Цонкова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011443 5.50 100.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Албена Красимирова Ангелова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1905011519 5.26 100.00
2 Александра Валериева Александрова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821012877 5.09 100.00
3 Анелия Ивова Димитрова Български език и информационни технологии Втори 1921012347 4.67 100.00
4 Ани  Спасова  Дамянова "История и Философия" Втори 1921011794 5.00 100.00
5 Аница Ангелова Ицкова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011149 4.84 100.00
6 Антоан Валериев Ангелов Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011609 5.02 100.00
7 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010847 5.26 100.00
8 Бетина Иванова Милчева "Начална училищна педагогика и чужд език" Втори 1921011217 5.37 100.00
9 Биляна Бориславова Бузатова  Педагогика на обучението по Български език и география Втори 1921011473 4.65 100.00
10 Биляна Бориславова Икова Педагогика на обучение Български език и информационни технологии Втори 1921011704 4.53 100.00
11 Биляна Боянова Калинина Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 1921011010 4.73 100.00
12 Биляна Илкова Василева Прудучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011135 4.89 100.00
13 Божидара Цветанова Ценова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1821011377 5.26 100.00
14 Бойка Иванова Иванова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011734 5.26 100.00
15 Борислава Ивайлова Борисова Предучилищна и начална училищна педагогика Пети 1821011642 4.74 100.00
16 Боряна Пламенова Борисова Социална педагогика Трети 1821011135 5.65 100.00
17 Валерия Силвиева Василева  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011936 4.87 100.00
18 Валя Христова Валентинова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011508 5.22 100.00
19 Ванеса Пламенова Велкова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 1921011582 4.27 100.00
20 Ваня Калинчева Георгиева "Предучилищна и начална училищна педагогика" Трети 1821011327 5.61 100.00
21 Велик Димитров Клюнков Педагогика на обучението по български език и история Трети 1821011156 5.29 100.00
22 Вероника Димитрова Георгиева  Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 1821012110 5.58 100.00
23 Веселка Здравкова Иванова Социална педагогика Трети 1821011354 5.94 100.00
24 Веселка Миткова Борисова Начална училищна педагогика с чуж език Трети 1821011783 5.24 100.00
25 Вилиана Иванова Найденова Начална училищна педагогика с чужд език Втори 1921011384 5.10 100.00
26 Върбинка Методиева Иванова Социална педагогика Трети 1821011127 5.76 100.00
27 Вяра Ивайлова Белобродска  Социална педагогика  Трети 1821012128 5.53 100.00
28 Габриела Людмилова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010045 5.45 100.00
29 Галя Валентинова Борисова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1921010991 4.91 100.00
30 Геновева Ивова Иванова педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013402 4.88 100.00
31 Гергана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011486 5.63 100.00
32 Гергана Красимирова Въльовска  Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821013443 4.76 100.00
33 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010886 5.37 100.00
34 Глория Бисерова Генадиева   Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1821011101 5.50 100.00
35 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921010889 5.47 100.00
36 Даниела Ивайлова Цветанова Педагогика на обучението по Български език и география Трети 1821011149 4.76 100.00
37 Деница Людмилова Миткова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011440 5.32 100.00
38 Диляна Кристинова Деновска Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011324 5.58 100.00
39 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921010930 5.47 100.00
40 Захари Тошков Апостолов Социална педагогика Втори 1921011581 5.61 100.00
41 Златислава Крумова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1821011329 4.83 100.00
42 Ивелина Христова Христова “Педагогика на обучението по български език и история” Втори 1921010834 4.12 100.00
43 Ивета Матеева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1821011110 5.48 100.00
44 Ивета Петромирова Тодорова Социална педагогика Четвърти 1721010097 5.76 100.00
45 Ивона Бойкова Мицилкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011522 4.79 100.00
46 Изабел Тони Луканова Педагогика на обучението по български език и история Втори 1921011218 4.18 100.00
47 Илинка Радомирова Илиева социална педагогика Трети 1821011812 5.88 100.00
48 Илиян Иванов Илиянов Педагогика по обучението по история и философия Четвърти 1721010071 5.41 100.00
49 Илка Борисова Костова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1821011706 4.70 100.00
50 Йоанна Иванова Точевска Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011765 5.40 100.00
51 Лилия Петрова Чапкънска Социална педагогика Втори 1921011093 5.67 100.00
52 Любомир Стойков Любомиров  Социална педагогика  Втори 1921011431 5.44 100.00
53 Мариана Аспарухова Данчева  Падагогика на обучение Български език и информационни технологий Втори 1921011705 4.47 100.00
54 Мариела Иванова Димитрова ПУПЧЕ Втори 1921010990 4.78 100.00
55 Мая Стоянова Маринова Социална педагогика Четвърти 1821012880 5.82 100.00
56 Мери-Ан Цецкова Георгиева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 1921011054 4.53 100.00
57 Мирослава Сашкова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010884 5.37 100.00
58 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921013051 5.05 100.00
59 Наташа Иванова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010056 5.53 100.00
60 Нелина Валериева Боянова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011657 5.16 100.00
61 Никол Станиславова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 1921011354 5.42 100.00
62 Николай Петров Кръстев Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1721010241 5.53 100.00
63 Нина Цветославова Петрова Социална педагогика Втори 1921011006 5.33 100.00
64 Олимпия Йорданова Петкова Педагогика на обучението по български език и история Втори 1921010822 5.24 100.00
65 Памела  Живкова Антова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011489 4.84 100.00
66 Петя Александрова Лозанова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011143 5.71 100.00
67 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) Втори 1921010867 5.37 100.00
68 Петя Димитрова Трифонова  Социална педагогика Трети 1821011133 5.59 100.00
69 Петя Ивайлова Симеонова-Цекова Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1821013460 5.85 100.00
70 Петя Иванова Петкова Социална педагогика Трети 1821011276 5.22 100.00
71 Рая Милтонова Симеонова ПУПЧЕ Трети 1921010994 4.78 100.00
72 Светлана Ивайлова Петрова Социална педагогика Трети 1821011895 5.47 100.00
73 Симона Светлинова Каменова Социална педагогика Четвърти 1721010763 5.71 100.00
74 Сияна Алексиева Русева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011291 5.21 100.00
75 Снежана Николаева Карамелска Български език и География Втори 1921011222 4.53 100.00
76 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1921011419 5.35 100.00
77 Стефани Федя Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011174 5.10 100.00
78 Тина Валериева Емилова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010021 5.05 100.00
79 Тошка Бориславова Венциславова  Предучилищна педагогика и чужд език  Втори 1921010993 4.65 100.00
80 Христина Огнянова Стоянова Социална педагогика Втори 1921010999 5.28 100.00
81 Цветелина Ангелова Илиева Български език и информационни технологии Втори 1921011744 4.20 100.00
82 Цветелина Димитрова Ценова Социална педагогика Втори 1921011658 5.22 100.00
83 Цветелина Петрова Недкова Педагогика по история и български език Втори 1921012443 4.00 100.00
84 Цветомила Светлин Петкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1821011784 5.10 100.00
85 Цветомир Анатолиев Петров Социална педагогика Втори 1921011079 5.56 100.00
86 Цветомир Валентинов Василев Социална Педагогика Трети 1821011128 5.59 100.00
87 Цветомира Даниелова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011309 5.52 100.00
88 Цветослава Пламенова Григорова Педагогика на обучението по български език и география Втори 1921010840 5.71 100.00

Стипендии по успех и доход

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Анна Алдинова Кавлакова География Четвърти 1703010038 6.70 100.00
2 Васил Христов Цонков История Трети 1803010925 6.80 100.00
3 Виктория Захариева Тодорова Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010471 6.89 100.00
4 Владимир Петров Веселинов История Трети  1803010882 6.57 100.00
5 Дарина Славейкова Тодорова Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010695 6.59 100.00
6 Иван Станимиров Станков История Трети 1803010496 7.17 100.00
7 Ивета Минкова Мочева Регионално развитие и геоикономика Трети 1803011207 6.74 100.00
8 Илия Йонков Димов История Четвърти 1703010002 8.57 100.00
9 Йоанна Пламенова Пенчева География Втори 1903010670  8.03 100.00
10 Мария Петрова Петрова География Трети 1803011187 7.23 100.00
11 Мирослав Павлинов Макавеев Културен туризъм Четвърти 1703020018 6.54 100.00
12 Михаил Станимиров Бакрев Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010492 6.32 100.00
13 Преслав Пламенов Пейчев Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010384 8.40 100.00
14 Рени Иванова Моллова Културен туризъм Втори 1903012844 6.85 100.00
15 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география Втори 1903011356 6.18 100.00
16 Тодор Георгиев Марков Педагогика на обучението по история и география Трети 1803010620 6.57 100.00
17 Христо Колев Христов География Трети 1903012615 6.63 100.00
18 Цветомира Колева Колева Археология Трети 1803014086 7.84 100.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011275 6.59 100.00
2 Аксян Алиева Мустанова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020070 6.89 100.00
3 Александра Владиславова Манева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020120 7.07 100.00
4 Ива Людмилова Янчева  Предучилищна педагогика и логопедия Втори 1905010560 7.73 100.00
5 Анина Ангелова Ангелова Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805010752 7.45 100.00
6 Анита Димитрова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020020 8.55 100.00
7 Анна Валериева Цветкова Социална педагогика  Втори 1905011446 7.40 100.00
8 Антоанета Росенова Антонова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1805011581 7.38 100.00
9 Антония Венциславова Анчева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020355 6.43 100.00
10 Арзу Зюлкерова Байрактарова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020125 6.71 100.00
11 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика Втори 1905012420 7.38 100.00
12 Валерия Тошкова Топалова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020071 6.51 100.00
13 Ванеса Петрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011680  6.92 100.00
14 Владислав Иванов Василев Социална педагогика Трети 1805012237 7.19 100.00
15 Габриела Лазаринова Гатева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020153 7.65 100.00
16 Габриела Младенова Минчева Предучилищна и началнаучилищна педагогика Четвърти 1705020046 7.47 100.00
17 Гергана Венциславова Стефанова  Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020155 7.53 100.00
18 Дария Викторова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020115 7.58 100.00
19 Денислава Василева Йовчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020048 7.18 100.00
20 Ива Филева Филева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010855 6.71 100.00
21 Иван Свиленов Николов Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011201 6.27 100.00
22 Иван Тошков Тодоров Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1805011500 6.73 100.00
23 Ивона Станиславова Пенова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011262 6.73 100.00
24 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011512 6.06 100.00
25 Йоана Емилиянова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1805010430 6.93 100.00
26 Йоанна Мирославова Василева  Социална педагогика Втори 1905011755 7.07 100.00
27 Калина Иванова Владимирова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020062 6.22 100.00
28 Катя Александрова Мадева Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020151 6.77 100.00
29 Кристина Красимирова Павлова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти  1705020343  7.52 100.00
30 Лорина Стоянова Драганова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010923 6.08 100.00
31 Люсиана Пламенова Куртева  Предучилищна педагогика и логопедия  Трети 1805010643 6.98 100.00
32 Марина Стефанова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011785 7.16 100.00
33 Маринела Маринова Дочева Педагогика на обучението по музика Втори 1905010392 8.65 100.00
34 Марияна Василева Василева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1805011268 7.11 100.00
35 Милена Димитрова Минева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011480 6.37 100.00
36 Недялко Венциславов Гавраилов Педагогика на обучението по музика Четвърти 1705020132 7.45 100.00
37 Павел Пламенов Кръстев Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1905011333 7.12 100.00
38 Петя Христова Спирова  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1805011256 7.91 100.00
39 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011327 6.59 100.00
40 Полина Борисова Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020353 6.44 100.00
41 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011351 7.16 100.00
42 Светлана Янкова Великова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905011108 6.55 100.00
43 Симона Иванова Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика Четвърти 1705030079 7.20 100.00
44 Станислава Иванова Банкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1805010412 6.67 100.00
45 Теодора Златева Златева Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1805011514 6.82 100.00
46 Яница Димитрова Тодорова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 1905010639 7.47 100.00

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Анна Бориславова Захариева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Втори 1901010396 7.852524694 100.00
2 Веселина Христова Атанасова Теология Четвърти 1701010001 12.52391797 100
3 Катерина Трифонова Мирчева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1801011535 8.797706323 100

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Александър Христов Александров Стопанско управление Трети 1806010578 6.06 100.00
2 Алиса Ивова Чилова Финанси Трети 1806011981 6.64 100.00
3 Ана-Мария Бориславова Петрова Международни икономически отношения Трети 1806010562 8.43 100.00
4 Андрей Михайлов Ганчев  Международни икономичeски отношения  Трети 1806010539 6.75 100.00
5 Анита Веселинова Григорова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020012 6.67 100.00
6 Борислава Бисерова Лазарова  Финанси  Втори 1906010800 6.36 100.00
7 Виктория Йорданова Йорданова Международни икономически отношения Четвърти 1706020001 7.43 100.00
8 Вяра Димитрова Димитрова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020011 6.33 100.00
9 Габриела Иванова Мойнова Финанси Втори 1906010480 8.03 100.00
10 Деси Стоянова Пешова Стопанско управление  Четвърти 1706060019 7.51 100.00
11 Десислава Кирилова Димитрова  Публична администрация  Трети 1806011390  6.76 100.00
12 Диана Марианова Ангелова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020023 6.16 100.00
13 Елена Ганчева Ганчева Стопанско управление Трети 1806010682 6.46 100.00
14 Емил Владков Кръстев Финанси Трети 1806011033 7.03 100.00
15 Клара Венелинова Любенова финанси Четвърти 1706040031 6.80 100.00
16 Константина Богданова Големецова Публична администрация Четвърти 1706050003 6.71 100.00
17 Максимилиана Тодорова Савова Публична администрация Четвърти 1706050015 6.62 100.00
18 Маргарита Георгиева Панчева Международни икономически отношения  Втори 1906013500 6.08 100.00
19 Маринела Иванова Къжелова Публична администрация Трети 1806010552 6.58 100.00
20 Мария Николаева Николова  Счетоводство и контрол  Четвърти 1706020019 6.61 100.00
21 Мартин Благовестов Петров Международни икономически отношения Втори 1906010660 5.65 100.00
22 Михаела Петрова Костова Счетоводство и контрол Трети 1806010776 7.49 100.00
23 Момчил Асенов Асенов Публична администрация Трети 1806013471 6.66 100.00
24 Моника Иванова Богданова Стопанско управление Трети 1806010683 7.64 100.00
25 Моника Руменова Борисова Международни икономически отношения Трети 1806010289 9.21 100.00
26 Надежда Мирославова Спасова Публична администрация Четвърти 1706050089 7.02 100.00
27 Петър Драгомиров Драганов Международни икономически отношения Втори 1906010663 6.86 100.00
28 Петър Петров Ненков Финанси Трети 1806011610 6.40 100.00
29 Радена Росенова Иванова Социални дейности Четвърти 1706050083 8.18 100.00
30 Радостина Ивалинова Димитрова Публична администрация Четвърти 1706050004 6.61 100.00
31 Ралица Траянова Иванова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020013 6.14 100.00
32 Росица Десиславова Минкова  Публична администрация  Четвърти 1706050087 7.10 100.00
33 Светла Петкова Маринова Счетоводство и контрол  Четвърти 1706020010 6.42 100.00
34 Светлозар Цветанов Николов Маркетинг Четвърти 1706140014 6.42 100.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Ален Светлозаров Христов Компютърни науки Четвърти 1709010009 5.91 100.00
2 Василен Красиславов Минков Компютърни Науки Трети 1809010480 7.48 100.00
3 Василена Ивайло Василева Компютърни науки Четвърти 1709010028 6.91 100.00
4 Виктор Здравков Дамянов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030036 6.89 100.00
5 Георги Стоянов Дяков Софтуерно инженерство Четвърти 1709030040 6.73 100.00
6 Доброслав Трифонов Димитров Софтуерно инженерство Четвърти 1709030020 7.37 100.00
7 Кристина Василева Николова Софтуерно инженерство Трети 1809010559 9.20 100.00
8 Мария-Анжелика Светлан Железарова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030014 13.37 100.00
9 Мирослав Иванов Иванов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030047 7.16 100.00
10 Михаела Герасимова Бенчева Софтуерно инженерство Втори 1909010393 6.73 100.00
11 Михаил Николаев Костадинов Софтуерно инженерство Втори 1909011232 7.76 100.00
12 Николина Детелинова Николова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1709010069 6.71 100.00
13 Радослав Николаев Беров Софтуерно инженерство Четвърти 1709030027 6.53 100.00
14 Радостин Тодоров Тодоров Софтуерно инженерство Трети 1809011208 7.71 100.00
15 Тодор Владимиров Михайлов Софтуерно инженерство Четвърти 1709030002 6.51 100.00
16 Христослав Лъчезаров Захариев Софтуерно Инженерство Втори 1909011457 6.75 100.00
17 Янислава Стоянова Радославова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1709010007 7.74 100.00
18 Яница Красимирова Коеджикова Софтуерно инженерство Четвърти 1709030008 7.10 100.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Алекс Христианова Панова Стенопис Втори 1904010685 8.47 100.00
2 Александрина Недкова Йовчева Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010025 7.77 100.00
3 Анета Петромирова Филипова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1804010760 8.74 100.00
4 Беатрис Елинова Балевска изящни изкуства- стенопис Втори 1904011165 6.90 100.00
5 Биляна Цветанова Веселинова Стенопис Четвърти 1704010054 9.77 100.00
6 Витослав Валентинов Колев Графичен Дизайн и Визуални Комуникации Четвърти 1704010023 7.62 100.00
7 Габриела Иванова Иванова Изящни изкуства - Рисуване и интермедия Втори 1904011355 8.80 100.00
8 Десислава Дончева Дончева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010010 7.20 100.00
9 Екатерина - Мария Петрос Миркос Стенопис Втори 1904011531 11.69 100.00
10 Жанет Иванова Топалова Живопис Втори 1904010325 7.37 100.00
11 Изабела Алексеева Лилчева Изящни Изкуства - Рисуване и Интермедия Четвърти 1704010040 7.68 100.00
12 Илина Стефанова Стефанова Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010027 6.86 100.00
13 Ирина Славеева Начева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1801011579  6.78 100.00
14 Лора Ангелова Керезова Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010019 6.68 100.00
15 Мартин Веселинов Михайлов Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуална комуникация Втори 1904011179 6.27 100.00
16 Мартин Миленов Малинов живопис Втори 1904011161 6.77 100.00
17 Радина Стоева Станкова Рисуване и интермедия Четвърти 1704010061 7.34 100.00
18 Родислав Любомиров Бебенов  Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011158 9.42 100.00
19 Сиана Пламенова Хаджиандонова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 1904011095 6.35 100.00
20 Симона Станиславова Йорданова Изящни изкуства-Стенопис Трети 1804010623 6.95 100.00
21 Снежана Йорданова Ненчева Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1504010049 8.13 100.00
22 Цветелина Емилова Луканова Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010009 7.13 100.00
23 Цветелина Карамфилова Кадева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1704010037 9.04 100.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Авигея Ташева Ташева Приложна лингвистика. Английски ивтори чужд език  с информационни технологии Четвърти 1702010113 7.36 100.00
2 Аделина Христова Дамянова Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1702020021 6.77 100.00
3 Адриана Бориславова Грънчарова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010027 11.68 100.00
4 Айсел Нехатова Кечеджиева Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802010721 6.23 100.00
5 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 1902011463 7.13 100.00
6 Александра Георгиева Димитрова Българска филология  Трети 1802011421 6.48 100.00
7 Александра Георгиева Койчева Приложна лингвистика. Английски език и втори чужд с информационни технологии. Трети 1802010503 6.39 100.00
8 Алеся Ивайлова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802012331 7.94 100.00
9 Антония Иванова Иванова приложна лингвистика с английски и руски език Трети 1802011478 7.62 100.00
10 Биляна Милкова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010007 7.32 100.00
11 Валерия Валериева Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802011323 6.28 100.00
12 Ванеса Андреева Андреева Приложна лингристика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802012009 7.67 100.00
13 Венцислава Атанасова Иванова Приложна лингвистика с два чужди езика (Преводачески профил) Четвърти 1702010090 6.47 100.00
14 Виктория Ивова Викторова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020006 6.29 100.00
15 Вяра Велиславова Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902011736 6.39 100.00
16 Галин Атанасов Църцев Английска Филология Четвърти 1702020018 6.12 100.00
17 Галина Петрова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика Четвърти 1702010005 6.19 100.00
18 Гергана Антонова Пандова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011007 6.59 100.00
19 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология Втори 1902010467 6.33 100.00
20 Гергана Яворова Йовева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии  Четвърти 1702020042 5.85 100.00
21 Даниел Цветанов Георгиев Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти  1702010024  5.95 100.00
22 Даниела Михайлова Михова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 1902011257 7.08 100.00
23 Деница Недялкова Христозова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011493 6.53 100.00
24 Десислава Пламенова Ефтимова Приложна лингвистика Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902011347 6.59 100.00
25 Доника Велинова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Трети 1802010429 7.32 100.00
26 Екатерина Недялкова Борукова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902010896 8.60 100.00
27 Емили Ангелова Илиева Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм Трети 1802011425 7.01 100.00
28 Звездина Валентинова Стоилова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802010672 6.45 100.00
29 Ива Георгиева Симеонова Английска Филология Втори 1902010585 7.48 100.00
30 Ива Стоянова Танева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030038 7.19 100.00
31 Ивана Стефанова Станева Приложна лингвистика. Български и английски език и информационни технологии. Четвърти 1702020009 6.56 100.00
32 Йоана Димитрова Костадинова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010111 6.72 100.00
33 Йоанна Йорданова Йорданова Приложна лингвистика.  Два чужди езика с бизнес комуникации  Трети 1802010875 7.56 100.00
34 Кети Красимирова Тодорова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1802010537 6.75 100.00
35 Марта Ивайлова Венкова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020010  6.64 100.00
36 Мартина Венелинова Вачкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации  Трети 1802011211 6.87 100.00
37 Мартина Георгиева Милева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010903 7.71 100.00
38 Мартина Марианова Мартинова  Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1702010080 8.32 100.00
39 Мартина Стефанова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010114 6.56 100.00
40 Мартина Цветанова Евтимова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори  1902011540 6.54 100.00
41 Мелис Зекимюрен Шакир Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 1902010364 6.50 100.00
42 Мелиса Османова Ахмедова Българска филология Трети 1802010830 10.23 100.00
43 Микаел Крикор Крикорян Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1702030065 6.94 100.00
44 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002012863 7.03 100.00
45 Мирослав Руменов Иванов Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1702020001 6.37 100.00
46 Моника Георгиева Йорданова Българска филология Трети 1802010603 8.50 100.00
47 Моника Цветелинова Метева Английска филология Четвърти 1702020134 6.75 100.00
48 Нанси Пламенова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011278 8.33 100.00
49 Петя Даниелова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации. Трети 1802010421 7.14 100.00
50 Петя Дианова Стефанова Връзки с обществеността Трети 1802013580 7.42 100.00
51 Пламена Недкова Терзийска  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 1902011637 5.94 100.00
52 Полина Евгениева Любенова Английска филология Трети 1802011428 6.68 100.00
53 Полина Станимирова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802010535  8.57 100.00
54 Савина Димова Ботевска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1802010800 7.06 100.00
55 Станислав Петров Иванов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии. Втори 1902010530 7.29 100.00
56 Таня Николаева Колева Английска филология Трети 1802010853 6.72 100.00
57 Тоника Венелинова Томова Приложна лингвистика с два чуджи езика и международен туризъм Трети 1802010891 7.32 100.00
58 Харика Айдън Ахмедова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1802011216 6.73 100.00
59 Цвета Миленова Донковска  Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 1902011748 8.17 100.00
60 Цветалина Иванова Иванова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010025 6.35 100.00
61 Цветомир Станиславов Думанов Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1802010536 6.17 100.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Алекс Архангелов Петров Психология Трети 1807011585 8.06 100.00
2 Александра Селимова Фехимова Философия Втори 1907011623 8.20 100.00
3 Анита Добромирова Иванова Психология  Втори 1907011205 8.50 100.00
4 Благовеста Йорданова Димитрова Психология Трети 1807011227 7.45 100.00
5 Венета Иванова Нейкова Психология Трети 1807011690 6.79 100.00
6 Ева-Мария Николаева Стоянова Психология Четвърти 1707010089 7.74 100.00
7 Зорница Александрова Георгиева Психология Четвърти 1707010079 6.52 100.00
8 Илиян Георгиев Радославов Психология Четвърти 1707010005 6.44 100.00
9 Йоанна Георгиева Андреева Политология Четвърти 1707010069 6.59 100.00
10 Кристиан Георгиев Колев Психология Трети 1807011141 8.25 100.00
11 Мария-Луиза Юлианова Дурева  Политология  Трети 1807010869 7.05 100.00
12 Наталина Миленова Пиронска Политология Трети 1807010870 7.79 100.00
13 Пламена Милкова Манасиева  Психология  Втори 1907010399 6.87 100.00
14 Радостин Петров Петров Психология Втори 1907011226 5.89 100.00
15 Росина Ангелова Ангелова Психология Трети 1807011517 7.04 100.00
16 Симона Георгиева Георгиева Психология Четвърти 1707010068 6.59 100.00
17 София Янкова Петрова Психология Трети 1807011269 7.67 100.00
18 Хатче Османова Алиева Политология Четвърти 1707010031 7.56 100.00
19 Яна Здравкова Йорданова Психология Трети 1807012071 7.09 100.00
20 Яница Тенева Бойчева Политология Четвърти 1707010108 7.71 100.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Адриана Павлова Петкова Право Четвърти 1708030051 6.65 100.00
2 Александър Стефанов Цонев Право Трети 1808011238 6.55 100.00
3 Анифе Муратова Чолакова Право Втори 1908011464 8.19 100.00
4 Анна Емилова Петрова Право Трети 1808010825 6.47 100.00
5 Гергана Валентинова Раденкова Право Пети 1508030041 6.52 100.00
6 Гергана Валентинова Стоянова Право Пети 1608030043 9.52 100.00
7 Денислав Иванов Минев Право Четвърти 1708030031 6.23 100.00
8 Деница Красимирова Недкова Право Пети 1608030093 5.80 100.00
9 Елена Бойкова Иванова Право Пети 1608030073 6.74 100.00
10 Йоана Георгиева Янкулова Право Пети 1608030031 7.27 100.00
11 Камелия Димитрова Димитрова Право Пети 1608030079 6.81 100.00
12 Красимира Мирославова Иванова право Втори 1908011640 5.45 100.00
13 Любослав Драгомиров Дичев Право Пети 1608030037 6.61 100.00
14 Маринела Богомилова Байчева Право Трети 1808010558 6.47 100.00
15 Маринела Христова Ямакова Право Трети 1808010460 7.46 100.00
16 Мартин Антонов Антонов Право Пети 1608030055 6.11 100.00
17 Миглена Георгиева Здравкова Право Пети 1608030050 6.43 100.00
18 Мирослава Маркова Маркова Право Пети 1608030092 6.04 100.00
19 Михаела Красимирова Димова Право Пети 1608030062 6.63 100.00
20 Надежда Николова Петрова  Право Пети 1608030023 6.31 100.00
21 Павлин Николаев Гаджалов Право Пети 1508030031 6.75 100.00
22 Петър Бранимиров Коларов Право Четвърти 1708030030 5.68 100.00
23 Радослава Павлова Колева Право Четвърти 1708030104 5.84 100.00
24 Росица Бориславова Босева Право Трети 1808011188 6.80 100.00
25 Савина Димчева Анастасова Право Пети 1608030042 6.78 100.00
26 Саша Веселинова Димова Право Четвърти 1708030112 7.22 100.00
27 Светослав Ивайлов Ангелов Право Пети 1608030253 8.88 100.00
28 Сиана Атанасова Симеонова Право Четвърти 1708030041 7.49 100.00
29 Симеон Николаев Пехливанов Право Пети 1608030095 6.55 100.00
30 Симона Маринова Николова Право Пети 1608030117 6.55 100.00
31 Станислав Боянов Савянов Право Пети 1608030045 6.60 100.00
32 Теди Петрова Мадемова Право Пети 1608030022 7.24 100.00
33 Феркан Касим Шериф  Право  Трети 1808011772 6.17 100.00
34 Хасан Сезгин Хасан Право Пети 1608030057 9.13 100.00
35 Християна Данаилова Раева Право Четвърти 1708030117 6.68 100.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Бал Сума
1 Валя Цветанова Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010018 7.34 100.00
2 Диана Давидова Иванова Социална педагогика Трети 1821011595 11.65 100.00
3 Евелин Викторова Томова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1921011269 7.07 100.00
4 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011104 6.81 100.00
5 Камелия Цветкова Филипова педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1721010089 6.91 100.00
6 Красимира Якимова Езекиева Педагогика на обучението по български език и история Четвърти 1721010093 9.20 100.00
7 Мариана Цветомирова Маринова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1921012355 6.37 100.00
8 Мартин Ивов Кънов Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011366 8.31 100.00
9 Надя Велизарова Асенова педагогика на обучението по История и Философия Втори 1921011698 10.95 100.00
10 Росица Маринова Кулинска Педагогика за обучението по История и Философия Втори 1921011743 6.84 100.00
11 Теодора Димитрова Алексиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011793 6.70 100.00
12 Тоника Тихиянова Иванова Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1721010244 7.36 100.00
13 Цветелина Пламенова Петкова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011146 6.09 100.00
14 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011119 6.50 100.00

СПОДЕЛИ В