Класиране за социални стипендии – зимен семестър 2020/2021 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Галина Янчева Жекова История Трети 1803010738 100.00
2 Халил Мустафов Келов География Четвърти 1703010012 100.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Никол Димитрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагигика Четвърти 1705020112 100.00
2 Валя Ангелова Станкова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805012853 100.00
3 Ина Аспарухова Драголова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005013005 100.00
4 Йорданка Богомилова Неделчева  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1705020119 100.00
5 Йорданка Костадинова Костадинова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1905013235  100.00
6 Катя Димитрова Николова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005012942 100.00
7 Милинда Асенова Костова Предучилищна педагогика и логопедия  Четвърти 1705030056 100.00
8 Полина Валериева Владимирова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2005012864 100.00
9 Симона Руменова Ангелова Социална педагогика Втори 1905011392 100.00
10 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална педагогика  Първи 2005010984 100.00
11 Яна Владимирова Петкова  Социална педагогика Четвърти 1705030114 100.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Андон Петров Бакалски Финанси Четвърти 1706040025 100.00
2 Виктория Красимирова Маринчевска Публична администрация Втори 1906010730 100.00
3 Ивелина Руменова Дянкова Социални дейности Четвърти 1706050027 100.00
4 Йоан Георгиев Ангелов Туризъм Четвърти 1806014490 100.00
5 Октай Ерджан Кямил Финанси Първи 2006011280 100.00
6 Патрисия Аспарухова Димитрова Социални дейностти Първи 2006014075 100.00
7 Пламен Мариянов Георгиев Социални дейности Четвърти 1606050268 100.00
8 Силвия Огнянова Обрешкова Счетоводство и контрол Четвърти 1706020021 100.00
9 Христо Ивайлов Христов Международни икономически отношения Трети 1806010723 100.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Гергана Атанасова Василева Компютърни науки Трети 1809010586 100.00
2 Недка Петкова Йовчева Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1709010070 100.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Антон Веселинов Джуров Изящни Изкуства - Скулптура Трети 1804011631 100.00
2 Евгени Асенов Лазаров Изящни изкуства - Стенопис Втори 1904011163 100.00
3 Мартина Юриева Жила Изящни изкуства-графика Първи 2004012345 100.00
4 Стоян Пламенов Георгиев Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 1904012754 100.00
5 Христина Евгениева Георгиева Педагогика на обучението по изобразително изкуство първи 2004012353 100.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анджела Наку Педагогика на обучението по български език и чужд език  Втори 1902010356 100.00
2 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Първи 2002010531 100.00
3 Габриела Динева Стайкова Приложна лингвистика (два чужди езика)  Четвърти 1702010072 100.00
4 Йоанна Йорданова Недялкова Българска филология Втори 1902010841 100.00
5 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2002010558 100.00
6 Петя Цокова Христова Българска филология Първи 2002014072 100.00
7 Преслава Милкова Биринджиева Английска филология Трети 1802010375 100.00
8 Теменужка Петрова Петрова Българска филология Четвърти 1702030009 100.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Петя Георгиева Станчева Психология Четвърти 1707010082 100.00
2 Траяна Павлова Костадинова Психология Втори 1907010861 100.00
3 Хасбиналя Мехмедова Мехмедова  Философия  Трети 1807010684 100.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Ивайло Галинов Йовчев Право Втори 1908011518 100.00
2 Ирена Кирилова Стоянова  Право Четвърти 1708030065 100.00
3 Петя Евгениева Петкова Право Първи 2008011645 100.00
4 Славена Найденова Моллова Право Пети 1608030009 100.00
5 Стефан Русев Георгиев Право Пети 1608030282 100.00
6 Християн Генадиев Тончев Право Пети 1608030011 100.00

Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анелия Иванова Иванова Начална училищна педагогика с английски език Първи 2020011175 100.00
2 Богослава Симеонова Георгиева Предучилищна педагогика с английски език Първи 2020011166 100.00
3 Ваня Венциславова Величкова Начална училищна педагогика  Първи 2020011148 100.00
4 Виктория Петкова Петкова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2020011158 100.00
5 Галя Милкова Великова Предучилищна педагогика с английски език Втори 1920011733 100.00
6 Грета Емилова Калоянова Начална Училищна Педагогика Първи 2020011149 100.00
7 Диляна Димитрова Гелева Начална училищна педагогика с английски език Първи 2020011172 100.00
8 Екатерина Мариусова Николова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011435 100.00
9 Елена Димитрова Георгиева  Начална училищна педагогика с английски език  Първи 2020011171 100.00
10 Ели Върбанова Пашова Начална училищна педагогика  Втори 1920011497 100.00
11 Елия Христова Цанова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920012052 100.00
12 Зорница Георгиева Христова Начална училищна педагогика Трети 1920013695 100.00
13 Илина Асенова Цветанова Начална училищна педагогика Трети 1820011076 100.00
14 Катя Лилянова Лилова Начална училищна педагогика и английски език Първи 2020011323 100.00
15 Лилия Ленчова Любенова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1820011118 100.00
16 Любимка Красимирова Петрова  Предучилищна педагогика и английски език Първи 2020011157 100.00
17 Мария Венциславова Георгиева Начална училищна педагогика. Първи 2020011146 100.00
18 Мария Миткова Димитрова Начална Училищна Педагогика Пети 1820011924 100.00
19 Мая Йорданова Пушкова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2020012076 100.00
20 Мирослава Георгиева Георгиева  Начална училищна педагогика и английски език Първи 2020011180 100.00
21 Николинка Валентинова Петкова Начална училищна педагогика и английски език Втори 1920011231 100.00
22 Петя Красимирова Петкова  Начална училищна педагогика  Трети 1620020057 100.00
23 Пламена Цветанова Павлова Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011197 100.00
24 Радка Георгиева Якимова Начална училищна педагогика Втори 1920011569 100.00
25 Роза Андрианова Узунова Начална Училищна Педагогика  Първи 2020011277 100.00
26 Росица Тихомирова Йорданова  Начална училищна педагогика  Трети 1820011417  100.00
27 Светлана Георгиева Тодорова  Начална училищна педагогика  Трети 1820011081  100.00
28 Симона Руменова Моцева Начална училищна педагогика и Английски език Пети 1820011925 100.00
29 Станислава Сашева Радоловска Предучилищна педагогика и английски език Втори 1920011043 100.00
30 Стела Руменова Секулова Предучилищна педагогика и английски език  Втори 1920011143 100.00
31 Стелияна Веселинова Ефтимова Предучилищна педагогика с английски език Трети 1720020096 100.00
32 Христина Валентинова Иванова Начална училищна педагогика с английски език Втори 1920011228 100.00
33 Цветозара Ивайлова Станева Начална училищна педагогика и английски език Втори 1920011042 100.00
34 Юлиана Романова Баросова Предучилищна педагогика и английски език Трети 1820011108 100.00
35 Юлия Валериева Бонева Предучилищна педагогика с английски език  Втори 1920011049 100.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Аделина Цекова Веселинова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1721010109 100.00
2 Албена Габриелова Писина  предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011380 100.00
3 Ани Ангелова Борисова-Христова Социална педагогика Втори 1921011002 100.00
4 Анита Захариева Пешева Социална педагогика  Първи 2021010306 100.00
5 Анна Веселинова Тошева Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1821011119 100.00
6 Анна Руменова Кунчева Начална училищна педагогика с чужд език Трети 1821011123 100.00
7 Борислава Жориева Георгиева  Социална педагогика Трети 1821011137 100.00
8 Борислава Любенова Трифонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011085 100.00
9 Ванесса Тониславова Томова Социална педагогика Първи 2021010988 100.00
10 Василена Георгиева Янкулова  Педагогика на обучение по Български език и история Втори 1921011699 100.00
11 Венета Любенова Стоянова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011551 100.00
12 Венета Стефанова Страшимирова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1321010038 100.00
13 Вера Венелинова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021010470 100.00
14 Вера Евгениева Петрова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821011899 100.00
15 Весела Сашева Първанова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2021011421 100.00
16 Веселина Захариева Красимирова Социална педагогика Първи 2021010305 100.00
17 Веселина Пламенова Веселинова Обучение по Български език и География Първи 2021010308 100.00
18 Веселка Цветелинова Петровска Социална педагогика Първи 2021010519 100.00
19 Виолета Благоева Асенова Педагогика на обучението по Български език и география Четвърти 1721010024 100.00
20 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921011620 100.00
21 Габриела Боянова Боянова  Социална педагогика  Втори 1921010887 100.00
22 Габриела Евалин Георгиева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 1921011194 100.00
23 Габриела Емилова Младенова Начална педагогика и Английски език  Първи 2021011849 100.00
24 Галя Каменова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1821011395 100.00
25 Георги Йовков Панов Социална Педагогика Първи 2021010514 100.00
26 Гергана Любенова Младенова-Димитрова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1721010083 100.00
27 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013492 100.00
28 Глория Цветанова Костадинова Педагогика на обучението по български език и история Трети 1821011164 100.00
29 Горанка Ивайлова Иванова Начална Училищна Педагогика и Чужд език Четвърти 1721010082 100.00
30 Грациела Христова Джанабетска Педагогика на обучение по география и информационни технологии Първи 2021011056 100.00
31 Димана Ивова Христова Начална училищна педагогика с чужд език Трети 1821011117 100.00
32 Доротея Бориславова Петрова Български език и информационни технологии Втори 1921010932 100.00
33 Елеонора Валентинова Андреева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021010917 100.00
34 Елза Бориславова Симеонова Начална Училищна Педагогика с чужд език Трети 1821011975 100.00
35 Емилия Захариева Пешева Социална педагогика Първи 2021010307 100.00
36 Зинаида Людмилова Красимирова Педагогика на обучението по български език и география Трети 1821013346 100.00
37 Зорница Илиева Цекова Педагогика на обучението по история и философия Първи 2021013056 100.00
38 Ива Венциславова Грозданова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921010819 100.00
39 Ивелина Пламенова Кръстева  Педагогика на обучението по Български език и Инф Втори 1921010865 100.00
40 Ирена Костадинова Костадинова ИФ Педагогика на обучение по История и Философия Втори 1921013268 100.00
41 Ирена Пенкова Крумова Социална педагогика Първи 2021012652 100.00
42 Ирина Хрисимирова Йоцова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010060 100.00
43 Йоанна Христова Йорданова "Начална училищна педагогика и специална педагогика" Първи 2021010928 100.00
44 Калоян Илков Гецковски "Педагогика на обучението по Математика и Информатика" Четвърти 1721010255 100.00
45 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и английски език Първи 2021013020 100.00
46 Камелия Станимирова Миленова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2021011283 100.00
47 Кристина Станиславова Иванова Педагогика на обучението по История и Философия Трети 1821011379 100.00
48 Лидия Антониева Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011561 100.00
49 Лиляна Тодорова Генова Социална педагогика Четвърти 1721010014 100.00
50 Любен Цветков Йорданов Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1721010070 100.00
51 Мариана Иванова Решовска Социална педагогика Четвърти 1721010116 100.00
52 Мариела Иванова Цанкова Предучилищна педагогика с чужд език Първи 2021010333 100.00
53 Мариела Цветанова Пулкин Социална педагогика Трети 1821011321 100.00
54 Марина Сашкова Йорданова Педагогика на обучението по История и Философия Втори 1921013382 100.00
55 Марина Христова Якимова Предучилищна педагогика с чужд език Втори 1921011626 100.00
56 Мария Ивова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2021011633 100.00
57 Мария Николаева Радина- Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011454 100.00
58 Милена Иванова Ганева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2021012810 100.00
59 Михаела Цветомирова Миткова Социална Педагогика Четвърти 1721010009 100.00
60 Незабравка Венкова Гечева Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 1921010883 100.00
61 Никол Венциславова Василева Социална педагогика Втори 1921011003 100.00
62 Нина Петрова Иванова Педагогика на обучението по история и философия  Четвърти 1721010068 100.00
63 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 1921011153 100.00
64 Петя Иванова Александрова Социална педагогика Трети 1821011131 100.00
65 Полина Венциславова Велчова Социална педагогика Четвърти 1721010004 100.00
66 Полина Елзина Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011701 100.00
67 Поля Славчева Илиева Начална Педагогика и Специална Педагогика Първи 2021012619 100.00
68 Радостина Ангелова Василева Педагогика на обучението по история и философия Втори 1921013460 100.00
69 Ралица Найденова Младенова  Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2021010810 100.00
70 Румяна Руменова Борисова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1821011820 100.00
71 Светлана Райкова Георгиева Предучилищна педагогика с чужд език Четвърти 1721010110 100.00
72 Силвия Емилова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 1921010863 100.00
73 Симона Бориславова Симеонова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2021013037 100.00
74 Татяна Петкова Христова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1721010022 100.00
75 Теодора Деянова Първанова  Педагогика на обучението по география и информационни технологии  Първи 2021013907 100.00
76 Теодора Николаева Маринова  Педагогика на обучението по История и Информационни технологии Втори 1921011007 100.00
77 Тихомира Валентинова Спасова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1721010076 100.00
78 Фани Людмилова Александрова Начална училищна педагогика и специялна педагогика Първи 2021010476 100.00
79 Цветелина Валериева Спасова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1821011335 100.00
80 Цветелина Веселинова Съркьова Педагогика на обучението по Български език и География Втори 1921010882 100.00
81 Цветелина Кирилова Крумова Социална педагогика Четвърти 1721010005 100.00
82 Цветелина Милчева Емилова Педагогика на обучението по български език и история Втори 1921011001 100.00
83 Шерина Андреева Филипова  Начална училищна педагогика и специална педагогика  Първи 2021010659 100.00
84 Юлита Атанасова Младенова Педагогика на обучението по история и философия  Втори 1921013484 100.00

СПОДЕЛИ В