Скръбна вест

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ КОСЕВ
(1937-2020)


На 83 годишна възраст почина почетният доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ академик Константин Димитров Косев. Учен с международна известност, автор на десетки монографии, студии и статии. Той е един от най-големите познавачи на периода на българското Възраждане и международната политика през XIX век и създаването на българската държавност. Син на известния историк Димитър Косев, той завършва специалност „История“ през 1960 г. Защитава своята кандидатска степен през 1965 г. През 1977 става доктор на историческите науки, от  1979 г. е професор. От 1989 г. е член-кореспондент на БАН, а от 2003 г. е избран за академик. Цялата му научна кариера преминава в БАН и Софийския университет. Специализирал в Германия.

Автор на десетки монографии, студии и статии, които тематично и хронологично са свързани с проблема за възстановяване на модерна България, възрожденските процеси, Априлското въстание, международните отношения, германската политика.

Академик Косев беше не само виден и утвърден учен, но и всеотдаен общественик – народен представител, министър на просветата, заместник-министър председател, заместник-председател на БАН.

С неговата кончина българската научна общност загуби един прекрасен човек, ментор на младите, човек със своя гражданска позиция.

СПОДЕЛИ В