Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

Почина нашият приятел и колега
д-р Павлин Стоянов Атанасов
(02.11.1978 – 15.11.2020 г.)Д-р Павлин Атанасов беше всеотдаен и винаги готов да помогне на студентите, преподавателите и служителите в Историческия факултет на ВТУ, чийто възпитаник беше и в който работи като организатор учебен процес през последните три години. Завършил Националната Априловска гимназия в Габрово, той придобива магистърска степен по „История“ и бакалавърска степен по „Английска филология“ във Великотърновския университет. През 2016 г. защитава докторска степен по „Нова обща история“ с впечатляващ дисертационен труд на тема „Трансатлантическата търговия с роби и аболиционизмът през втората половина на XVIII – началото на XIX в.“. Човек с разностранни научни интереси и голяма ерудиция, изпълнен с доброта, скромност и искрен стремеж за разбирателство с околните, неочаквано Павлин Атанасов ни напусна, оставяйки в душите ни скръб и спомена за себе си.


СВЕТЪЛ ПЪТ НА ДУШАТА МУ!


от приятелите и колегите
от Историческия факултет
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В