Специалности, за които се обявява прием на документи (11.01.2021 г. – 19.02.2021 г.)

 1. РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ (задочна форма)
 2. УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (задочна форма)
 3. АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ (дистанционна форма)
 4. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ (дистанционна форма)
 5. БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (дистанционна форма)
 6. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ(дистанционна форма)
 7. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ (дистанционна форма)
 8. ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ (дистанционна форма)
 9. ПСИХОЛОГИЯ (дистанционна форма)
 10. ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ (дистанционна форма)
 11. СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ (дистанционна форма)
 12. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (дистанционна форма)
 13. УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (дистанционна форма)
СПОДЕЛИ В