Важно съобщение! Информационна среща за специализантите в дистанционна форма на обучение (прием септември 2020 г.)

На 5.12.2020 ще се проведе задължителната за специализантите (в дистанционна форма) информационна среща с екипите, осигуряващи обучението. Срещата ще бъде онлайн във виртуална аудитория (в MS Teams). Кратки указания за работа с MS Teams можете да намерите като щракнете на връзк ат а .

Програма на информационната среща

Ден и час

Информационна среща за всички програми

Връзка към виртуална аудитория

5.12.2020 от 10.00-10.30

с представители на Центъра за дистанционно обучение

Click here to join the meeting

Информационна среща с обучаващото звено ( Център за квалификация )

Образователна програма

Ръководител/и на програмата

5.12.2020 от 10.30-11.00

Арттерапия и трудотерапия

Проф. Красимира Колева - Минева

Click here to join the meeting

5.12.2020 от 10.30-11.00

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

Доц.  Александър Ковачев

Click here to join the meeting

5.12.2020 от 10.30-11.00

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Доц. Цвета Маркова

Click here to join the meeting

5.12.2020 от 10.30-11.00

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ

Проф. Велислава Чавдарова

Click here to join the meeting

ПСИХОЛОГИЯ

5.12.2020 от 10.30-11.00

СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

Проф.  Антония Кръстева

Click here to join the meeting

5.12.2020 от 10.30-11.00

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

5.12.2020 от 10.30-11.00

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Проф. Маринела Михова

Click here to join the meeting

Доц. Силвия Великова

Подготвил: Доц. д-р Стоянка Лазарова
10.11.2020, Велико Търново

СПОДЕЛИ В