Информационна среща по проект TEACHmi

На 12 ноември 2020 г. се проведе онлайн информационна среща за представяне пред студентската аудитория на проект TEACHmi - TEACHER PREPARATION FOR MIGRANT SCHOOL INCLUSION, партньор по който е Педагогически колеж - Плевен. В срещата се включиха повече от 50 студенти от всички специалности и курсове. Координаторът на проекта доц. д-р Емил Бузов информира присъстващите за целите, които си поставят участниците, за самите участници – партньори в проектните дейности, както и за очакваните резултати. Той увери бъдещите педагози, че крайните продукти, които ще се създадат, ще бъдат особено полезни за тях, тъй като ще включват учебни материали, електронни ресурси и добри практики, свързани с интеграцията на ученици от уязвими групи, включително и на ученици – мигранти.
По време на информационната среща се дискутираха въпроси относно възможностите студентите да бъдат активни участници в някои от предстоящите дейности по проекта.

СПОДЕЛИ В