Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 10 ноември 2020 г. ни напусна нашият уважаван колега
доц. д-р Емануил Георгиев Емануилов
(1939 – 2020)


Доцент д-р Емануил Емануилов е роден на 13 юли 1939 г. в с. Никюп, обл. Велико Търново.

Завършва специалност „История“ в Софийския университет и от 1965 г. до пенсионирането си преподава Нова и съвременна обща история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Той е един от първите щатни преподаватели в новоучредената ни Алма Матер и учител на хиляди студенти, сред които и мнозина от  настоящите доценти и професори в Историческия факултет. Блестящ оратор, ерудиран учен и толерантен колега, неговите упражнения и лекции винаги бяха масово посещавани, заради интересната проблематика и възможност за дискусии.

Доцент д-р Емануил Емануилов специализира във Франция в годините на студентските вълнения там и голяма част от неговите изследвания остават свързани с френската нова и съвременна история, в т.ч. и докторската му дисертация, защитена през 1976 г. През 1987 г. е удостоен с научното звание „доцент“, а между 1985 и 1990 г. е ръководител на катедра „Нова и най-нова обща история“ в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на десетки научни публикации – монографии, студии, статии.


ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
от академичния състав на катедра „Нова и най-нова обща история“
и от академични
я състав на Историческия факултет на ВТУ

СПОДЕЛИ В