Oткриване на клуб "Млад изследовател"

На 26. 10. 2020 г. в Педагогически факултет официално бе поставено началото на клуб „Млад изследовател“ с ръководители: гл. ас. д-р Дияна Димитрова и д-р Делян Пенчев. Целта на клуба е участниците в него да усвоят знания и умения необходими им за реализирането на самостоятелни научни изследвания в областта на педагогиката. Основаването на клуба идва като продължение на инициативата за привличане на повече студенти към реализиране на научни изследвания , началото на която бе поставено с откриването на кабинет за научни изследвания на името на един от най-изтъкнатите български учени в тази област – проф. д-р Георги Бижков. Именно в този кабинет ръководителите на клуб “Млад изследовател” представиха пред преподаватели и студенти мисията, визията и предстоящите дейности на клуба. С пожелания за успех и благополучие присъстващите изказа своята подкрепа и готовност за съдействие към инициаторите и участниците за постигане целите на клуба.

СПОДЕЛИ В