Ден на народните будители - 2020

Предстои Денят на народните будители. Всяка година Великотърновският университет отбелязва тържествено този уникален български празник.

            Поради усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението  на КОВИД-19, тази година тържеството се отлага. Независимо от това, нека помним миналото си и бъдем достойни за паметта на нашите будители, да се гордеем с тях, за да пребъде България като държавата на духа!

Част от днешните будители са нашите колеги, които в периода октомври 2019 г. – октомври 2020 г. са придобили научни степени и са заели академични длъжности, както удостоените от Академичния  съвет с почетни звания и отличия.

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР – 2  
1. ПРОФ. Д-Р ЯНКА ТЕНЕВА ТЯНКОВА;
2. ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АВРАМОВ;

НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ – 2
1. ПРОФ. ДН НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА-ВИТАНОВА;
2. ДОЦ. ДН ЙОСИФ ЯСЕНОВ НУНЕВ;

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ – 6
1. ДОЦ. Д-Р ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ;
2. ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ;
3. ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА;
4. ДОЦ. Д-Р ИВАН ГРОЗДАНОВ ИВАНОВ;
5. ДОЦ. Д-Р ИВАН РУМЕНОВ БЯНОВ;
6. ДОЦ. Д-Р МАРИЯ КИРИЛОВА ИЛЧЕВА;

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ – 58
1.  Д-Р ИВАН МАРКОВ ЗЛАТЕВ;
2.  Д-Р ГЕНАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАРИДЗЕ;
3.  Д-Р КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ;
4.  Д-Р СВЕТЛА СТАНЕВА ФИЛЕВА;
5.  Д-Р ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ПЕТРОВ;
6.  Д-Р КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА;
7.  Д-Р ЯВОР БРАНИСЛАВОВ НЕСТОРОВ;
8.  Д-Р ДОРОТЕЯ РОСЕНОВА ДУНЕВА;
9.  Д-Р ЕНГЕЛ ЯШАР СПАХИУ;
10.  Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ЦОНЕВА;
11.  Д-Р ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ;
12.  Д-Р ЕМИЛ ОГНЯНОВ ВРЕЖАКОВ;
13.  Д-Р СВЕТЛАНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА;
14.  Д-Р ДИЛЯНА БОРИСОВА СТОЯНОВА;
15.  Д-Р ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА;
16.  Д-Р МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИМИРОВ;
17.  Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ;
18.  Д-Р НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕНОВА;
19.  Д-Р СТИЛИЯН СЛАВОВ СЛАВОВ;
20.  Д-Р ДЕНИЦА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА;
21.  Д-Р КАЛИН ПЕТРОВ ГРОЗДЕВ;
22.  Д-Р МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА;
23.  Д-Р НИКОЛИНКА ТОДОРОВА БЪЧВАРОВА;
24.  Д-Р СИМЕОН МЛАДЕНОВ АНТОНОВ;
25.  Д-Р ВЕРОНИКА СПАСОВА СПАСОВА;
26.  Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МИЛКОВ ГЕОРГИЕВ;
27.  Д-Р ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА;
28.  Д-Р ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА РАДОВА;
29.  Д-Р ВАНЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА;
30.  Д-Р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАЛИЧЕВ;
31.  Д-Р НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ СТОИМЕНОВ;
32.  Д-Р МОХАММЕД САНКА;
33.  Д-Р ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА ДИМИТРОВА;
34.  Д-Р НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА;
35.  Д-Р ЕВГЕНИЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА;
36.  Д-Р НЕВЕНА ЙОРДАНОВА МИХОВА;
37.  Д-Р АНЕЛИЯ ВЪРБАНОВА НИКОЛОВА;
38.  Д-Р БОЯН ТОТЕВ ИВАНОВ;
39.  Д-Р НИКОЛА РАФАИЛОВ РУСЕВ;
40.  Д-Р НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ГЕНОВА;
41.  Д-Р СИМЕОН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ;
42.  Д-Р ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ;
43.  Д-Р ПАВЛИНА ДАНЧЕВА ПАВЛОВА;
44.  Д-Р БОРИСЛАВА РОМЕОВА ПЕТРОВА-НАНКИНА;
45.  Д-Р НИКОЛИНА ИВАНОВА МИЛЕВА;
46.  Д-Р ЕЛИЦА ВИОЛИНОВА ИВАНОВА;
47.  Д-Р МАРИН КИРИЛОВ МАРИНОВ;
48.  Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ;
49.  Д-Р ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА КИРИЛОВА-АНДРЕЕВА;
50.  Д-Р СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ;
51.  Д-Р ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА;
52.  Д-Р ДЕНИЦА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА;
53.  Д-Р ДИМИТРИОС СТАВРОС ПРИЦАС;
54.  Д-Р ВАНЯ ЦАНЕВА ЦАНЕВА;
55.  Д-Р НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ЯРОСЛАВСКАЯ;
56.  Д-Р СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ГАНЧЕВА;
57.  Д-Р СТЕФКА ПЕТКОВА ИВАНОВА;
58.  Д-Р СТЕФКА ТОДОРОВА КАРАИВАНОВА.

На доц. д-р ВЛАДИМИР ПОПОВ, ректор на ВТУ 1991-1995, по случай 80-годишнината му, както и за неговата отдаденост към каузата „Великотърновски университет“, се връчва умаленото копие на ректорския знак за Деня на народните будители.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ ПРИСЪДИ:

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ ПОЧЕТЕН ДОКТОР НА ВТУ (DOCTOR HONORIS CAUSA) на проф. д.ф.н. СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ ИГОВ за високи научни постижения в областта на хуманитаристиката, филологията, историята на литературата, философията и славистиката; за преводаческата и посредническата си роля в диалога между различни културни светове; за високата ерудиция и безкомпромисното си отношение към обществените процеси и тяхното литературно и научно-интерпретаторско отражение; за утвърждаване на българската литературна, философска и естетическа мисъл; за дългогодишното професионално партньорство с Великотърновския университет.

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ ЕМЕРИТУС ПРОФЕСОР НА ВТУ (PROFESSOR EMERITUS) НА:

 • ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.Ф.Н. СТОЯН ПАНАЙОТОВ БУРОВ;
 • ПРОФ. Д.Ф.Н. ПЕНКА СТОЯНОВА БУРОВА;
 • ПРОФ. Д-Р РАДКА КОЛЕВА ГАЙДОВА;
 • ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЮЛЧЕВ;
 • ПРОФ. Д-Р ГАЛЯ БОНЕВА;
 • ПРОФ. Д-Р ЖУЛИЕТА САВОВА;
 • ПРОФ. Д-Р ТОДОР МИНЕВ;
 • ПРОФ. Д.Ф.Н ПАИСИЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ;
 • ПРОФ. Д-Р РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ РАДЕВ.

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА:

 • ПРОФ. Д-Р МИНКО СТОЕВ ХАДЖИЙСКИ

            ОТЛИЧИЕТО ПОЧЕТЕН ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА:

 • ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.Ф.Н. СТОЯН ПАНАЙОТОВ БУРОВ;
 • ПРОФ. Д-Р РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ РАДЕВ.

            ОТЛИЧИЕТО ПОЧЕТЕН СРЕБЪРЕН МЕДАЛ НА:

 • ПРОФ. Д-Р МИНКО СТОЕВ ХАДЖИЙСКИ;
 • ДОЦ. Д-Р БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ;
 • ПРОФ. Д.Ф.Н ПАИСИЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ.

              ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ ПОЧЕТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА:

 • ДОЦ. Д-Р БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ;
 • ДОЦ. Д-Р ИЛИЯ ДОЧЕВ СТОЙКОВ (ПОСМЪРТНО);

            ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ ПОЧЕТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА:

 • ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ;
 • ПРОФ. Д-Р ДАФИНКА ИВАНОВА ГЕНОВА;
 • ПРОФ. Д-Р НИКОЛИНА СЛАВЧЕВА БУРНЕВА;
 • ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛА ЦАНКОВА ИВАНОВА;
 • ПРОФ. Д-Р МАРИЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА.

Почетните звания и отличия на наградените колеги се присъждат във връзка с тяхното пенсиониране и за тяхната цялостна преподавателска, научноизследователска, културно-просветна и административна дейност, както и за издигането на авторитета на Великотърновския университет.

Церемонията по връчване на грамотите Maxima cum laude, както и на дипломите и сертификатите на удостоените с почетни звания и отличия се отлага, но при първа възможност тя ще бъде организирана.


Химн на народните будители

Химн на народните будители. Текст и музика: Добри Христов
СПОДЕЛИ В