Със своя заповед ректорът проф. д-р Христо Бонджолов обяви 2 ноември за неприсъствен и неучебен ден за всички студенти, преподаватели и служители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В