Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов удостои с отличието „Почетен знак на Ректора“ г-н Ганчо Савов

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов удостои с отличието „Почетен знак на Ректора“ г-н Ганчо Савов. Преподавателят, писател, преводач и публицист днес празнува своя 90-годишен юбилей.

Почетният знак на Ректора се присъжда на г-н Ганчо Савов за приноса му към Великотърновския университет като дългогодишен хоноруван преподавател по южнославянски литератури, история и култура на южнославянските народи, теория и практика на превода, за активното му участие в съвременните научни и образователни процеси, за колегиалната и приятелска атмосфера, създадена с негово участие, за оказаната професионална подкрепа към преподаватели и студенти от катедра „Славистика“!

Почетният знак на Ректора се дава на основание чл. 2, ал.3, т.5 от Статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Г-н Ганчо Савов изпрати благодарствено писмо до ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов

Уважаеми г-н Ректор!

Драги ми Христо!

       Наистина не мога да намеря точните и най-искрени думи, с които да изразя своята най-голяма радост и благодарност за отличието, с което ме удостоява нашият Университет - "Почетен знак на Ректора"!

         Винаги ще наричам ВТУ и наш, и мой, защото дейността ми в него не бе просто работа, а цялостно свързване на моите стремежи, способности и живот през всичките онези години, когато бях там, а и занапред.

         Оценката ви ме развълнува много дълбоко и от сърце съм признателен за нея, а и за всичко, което съм получил от колегите си в университета.

          Бъдете здрави и нека успехите ви се множат все повече!

                                С дълбоко уважение, ваш Ганчо Савов

СПОДЕЛИ В