Провеждане на занятия от 26 октомври 2020 година

Уважаеми преподаватели и студенти в Историческия факултет на ВТУ,
Във връзка със заповед на Ректора на ВТУ № РД-10-1487/21.10.2020 г., ви уведомяваме, че за всички специалности и за всички курсове от Историческия факултет, редовна форма на обучение, се запазва присъствената форма на провеждане на занятията, съгласно досегашния график.

Възможни са промени в залите за провеждане на лекциите по някои от дисциплините за студенти от първи курс (с оглед изпълнението на изискванията на Министерство на здравеопазването) от 26 октомври (понеделник). При евентуалното наличие на такива промени, от отдел „Учебно-методичен“ ще имат грижата да уведомят преподавателите, а те на свой ред – да уведомят студентите от съответния курс.

Заповедта на Ректора на ВТУ е публикувана на сайта на ВТУ: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=4652

СПОДЕЛИ В