Художествено-творческа и спортна дейност

  • Участие на студенти от клуб „Четящият студент“ в литературна вечер, посветена на Васил Левски – 19 февруари 2019 г.
  • Участие на студенти от клуб „Четящият студент“ в литературно четене „280 години от рождението на св. Софроний Врачански“ – 11 март 2019 г.
  • Студентски спортен празник в парк  „Вестителя“ – 17 май 2019 г.
  • Честване на Ден на народните будители с публична лекция на Йорданка Манкова – учен-фолклорист и етнограф, бивш главен уредник в Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“ към РИМ - Враца
СПОДЕЛИ В