Избираеми и факултативни дисциплини за 2020/2021 учебна година, ОКС "магистър"

На вниманието на студентите от факултет „Математика и информатика”,
Записани в ПЪРВИ курс, ОКС „магистър


Заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за:
летен семестър на учебната 2020/2021 година и зимен семестър на 2021/2022 учебна година.


Заявяването на дисциплините се осъществява чрез електронен формуляр, като студентите трябва да използват университетския си мейл в Microsoft (SХХХХХХХХХХ@sd.uni-vt.bg)

Специалност, форма на обучение, вид

Продължителност на програмата

Връзка към електронния формуляр

Срок за попълване до:

Технологии за обучение по математика и информатика, задочно обучение, МПСН

2 семестъра

ТУК

31.01.2021 г.

Математика, информатика и информационни технологии, редовно обучение, МПДН (3сем.)

3 семестъра

ТУК

31.01.2021 г.

Математика, информатика и информационни технологии, задочно обучение, МПДН (3сем.)

3 семестъра

ТУК

31.01.2021 г.

Математика, информатика и информационни технологии, задочно обучение, МПДН (4сем.)

4 семестъра

ТУК

31.01.2021 г.

Математика, задочно обучение, МПДН (3сем.)

3 семестъра

ТУК

31.01.2021 г.

Информатика и информационни технологии, задочно обучение, МПДН (3сем.)

3 семестъра

ТУК

31.01.2021 г.

ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини се попълва еднократно и не подлежи на корекции.

Молим студентите предварително да разгледат публикуваните учебни програми на избираемите и факултативните дисциплини, преди да попълнят окончателно електронния си формуляр.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

За студентите, които не са заявили своя избор до определения срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 0884679496

СПОДЕЛИ В