Класиране на приетите специализанти, задочно обучение, учебна 2020–2021 година

Записването на специализантите се извършва от 14.10.2020 г. до 16.10.2020 г. включително в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа (обедна почивка – 12:00–12:30 ч.).

Необходими документи за записване в Центъра за квалификация:

 • Лична карта
 • Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта.
 • Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви (зимен) семестър по сметката на ВТУ:

  Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

 • Документи за записване, които се получават на място
 • Снимки – 2 броя (за документи).

Важно! Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на специализанта, а не на внасящия таксата.

Новоприетите специализанти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

 • чрез ПОС терминално устройство на място в Центъра за квалификация;
 • в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. „Марно поле“ № 2;
 • в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ.

Семестриални такси – задочна форма

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

Здравен мениджмънт

380

Консултативна психология

450

Медиация и разрешаване на конфликти

360

Международен туризъм

360

Музеология и музейна квалификация

320

Педагогическа психология

450

Подготовка и редактиране на текстове

420

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

450

Ресурсен учител

400

Стратегическо управление

380

Супервизия в помагащите професии

450

Туристическа анимация

375

Учителска правоспособност

475

СПОДЕЛИ В