Възможност за почасова работа на студенти като учители на хонорар!!!

Уважаеми студенти,
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново работи по създаването на ефективно работеща „училищна резервна банка“. За целта се търсят студенти от 2-ри или 3-ти курс, които при необходимост да заместват преподаватели от училището за определен период от време. За положения труд на съответните студенти ще бъде изплатено възнаграждение под формата на лекторски часове.

Студентите трябва да се обучават в специалност от направлението 1.3 Педагогика на обучението по … (История и география, История и чужд език, Български език и история, Български език и география) или да са включени в обучение в Модула за получаване на педагогическа правоспособност за специалностите История, Археология, География, Регионално развитие и геоикономика, Етнология.

Тези от вас, които проявяват интерес, моля да заявят желанието си да бъдат включени в банката до понеделник, 12.10.2020 г. (включително), при секретаря на Историческия факултет или на имейл адрес ist@ts.uni-vt.bg като посочат трите си имена, специалност, курс, телефон и имейл.

Разчитаме на вашето съдействие!

Деканат на Историческия факултет

СПОДЕЛИ В