Втора научно-практическа конференция на Педагогически колеж - Плевен

На 9 октомври 2020 г. Педагогически колеж - Плевен проведе своята Втора научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“, която в тазгодишното издание бе под надслов „Компетентностният подход в образователния процес“.

Във форума се включиха повече от 100 университетски преподаватели от цялата страна, директори и учители от образователни институции, докторанти и студенти, които представиха резултати от научни изследвания в областта на педагогиката, както и добри образователни практики.

В три тематични направления – „Иновации в педагогическата теория и практика“, „Взаимодействия и партньорства в образованието“ и „Управление и качество на образованието“ – бяха дискутирани актуални проблеми и споделени интересни идеи, свързани със съвременните образователни политики и практики, предизвикателствата и перспективите пред педагозите и специалистите в сферата на образованието.

Докладите на участниците в научно-практическата конференция са издадени в сборник, който ще бъде достъпен за всички заинтересовани страни чрез уеб-страницата на Педагогически колеж - Плевен в сайта на Великотърновския университет.


СПОДЕЛИ В