КЪМ САМОРЕГИСТРИРАНИТЕ СТУДЕНТИ В СИСТЕМАТА

Уважаеми студенти,

Ако опитът Ви да се регистрирате за участие в проект „Студентски практики – Фаза 2“ е довел до получаването на съобщение, че профилът Ви трябва да бъде потвърден от Висшето училище, това означава че:

  • сте попълнили грешни данни или сте пропуснали такива, които задължително трябва да бъдат попълнени (например статус учащ);
  • вероятно сте участвали в предишния проект „Фаза 1“ и нямате право да участвате в този.

В такъв случай трябва да предприемете следните стъпки:

  1. Напишете електронно писмо до техническите изпълнители, които отговарят за Вашия факултет и само те могат да проверят студентски статус (ще ги намерите в Контакти) с искане да бъде потвърдена Вашата регистрация;
  2. Ако отправите своето искане към водещия функционален експерт или функционалните експерти по факултети, то непременно прикачете уверение, че сте студент.

От екипа по проекта
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В