Скръбна вест

Скръбна вест

Уважаеми колеги,

        С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 3 октомври 2020 г. ни напусна проф. д-р Александър Стойнов, преподавател в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 1996 г. до 2001 г.

Проф. д-р Александър Иванов Стойнов е изтъкнат юрист, учен и преподавател по наказателно право. Роден е в София през 1949 г. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Специализирал е в Париж, в Института за сравнителноправни изследвания, а също и в юридическите факултети на Сорбоната и на Университета в гр. Монпелие, Франция.

Автор е на множество монографии, учебници, лекционни курсове, статии и студии на български, руски, френски и немски език. Канен за участие в сформираните от различни правителства работни групи за изработване на проект за нов Наказателен кодекс от 1993 г. насам.

Бил е член на Комисията по помилванията при президента на Република България, на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание на Република България и др.

Поклонението ще се състои на 7 октомври 2020 г. от 11.30 ч. в Ритуалната сграда на Централните софийски гробища.

Поклон пред светлата му памет!

СПОДЕЛИ В