Правила за командировки, мобилности и стажове в чужбина и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в условията на епидемията от COVID-19

Изходяща мобилност

 1. Разрешават се командировките и пътуванията на академичния състав, служителите от администрацията и студентите от ВТУ  в чужбина, както и пътуванията с цел мобилност или стаж по програма Еразъм+.
 2. Отдел „Международно сътрудничество“ предупреждава всички пътуващи да се запознаят и да спазват условията за влизане и престой в приемащата страна.

  Тази информация ежеседмично се актуализира и може да бъде намерена на следните адреси:  https://reopen.europa.eu и https://coronavirus.bg/bg/166

 3. Зам.-ректорът по международната дейност ще направи предложение на Академичния съвет  всички командировки по линия на преките договори за 2020 г., одобрени с решение на АС от 20.01.2020 г., да бъдат реализирани през 2021 г., ако е възможно пътуването до съответните страни.

Входяща мобилност

 1. ВТУ ще приема преподаватели, служители и студенти от Европейския съюз и от трети страни извън Европейския съюз според  националните изисквания към съответната страна  за влизане и престой в Р България.

  Информация за влизане и престой в Р България може да бъде намерена на следните адреси:  https://reopen.europa.eu  и  https://coronavirus.bg/bg/166

  Чуждестранните граждани, гости на ВТУ, със симптоми или потвърдено заразяване с COVID-19, информират  по телефона служителите от отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“, които трябва незабавно да се свържат с РЗИ, гр. Велико Търново  и да съдействат за изпълнение на нейните разпоредби.


Лектори във ВТУ

 1. На основание решение на Академичния съвет на ВТУ номер 11/16.09.2020 г. във връзка с динамиката на епидемичната обстановка да се удължат договорите на чуждестранните лектори за следващата академична година, при тяхно съгласие и съгласие на изпращащата страна, и да се обяви мораториум на приема на нови лектори за цялата академична година.
 2. За лекторите по български език и литература от ВТУ в чуждестранни университети важат условията за изходящата мобилност.

СПОДЕЛИ В