ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 25-27 септември 2020 г.

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Пленарен доклад на проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Пленарен доклад на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. д-р Ангел Смрикаров

Русенски университет "Ангел Кънчев"
СПОДЕЛИ В