Тържествено откриване на академичната 2020/2021 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ
НА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 ГОДИНА,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 1 ОКТОМВРИ 2020 Г., ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 11.00 ЧАСА
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ
БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ.


ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ
НА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ВЪВ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2020 Г. ОТ 12.30 ЧАСА
В АУДИТОРИЯ „ПРОФ. Д.И.Н. СТАНЧО ВАКЛИНОВ” (321), В СГРАДАТА НА РЕКТОРАТА


НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!


ОТКРИВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И САНИТАРЕН КОНТРОЛ.
НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНА МАСКА ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!


ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА НИКОЛОВА,
ДЕКАН НА ФМИ

СПОДЕЛИ В