УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО „ВИА ПОНТИКА“ 2020

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО „ВИА ПОНТИКА“ 2020

НА СТУДЕНТИ ОТ ФИИ

С ИЗЛОЖБА

„ТЕАТРАЛЕН ПЛАКАТ“

Откриване: 09.09.2020 г. от 17:00 ч.,  Художествена галерия – Балчик.

Изложба сценични плакати представя 30 творби на студенти от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ към Факултет по Изобразително изкуство, град Велико Търново. Произведенията са наситени с нагнетена емоционалност, уникалност и артистизъм. Боравят толкова умело с художественото преувеличаване, че хиперболите и аналогиите които те използват се превръщат в естествено продължение на драматургичния образ. Използват квинтистенцията на живописта, скулптурата и графиката, за да постигнат артистичен и в същото време обобщен образ на посланието. Съзерцавайки тези творби границите между реалност и илюзия се размиват и зрителят попада в необятния свят на фантазията. Техният език се характеризира със синтетичност, артистичност и драматичност.

Стремежът на младите художници е стъпка по стъпка да реабилитират позициите на плаката, като средство за визуална комуникация. Той обединява инструментариумът на изящните и приложни изкуства в една бълбукаща от идеи и послания симбиоза. Изразната му мощ е натоварена с мисията да естетизира градската  среда, за да издигне масовата култура на едно по-качествено ниво.

Доц. д-р Красимира Друмева

Завеждащ катедра „Графичен дизайн и визуална комуникация“

Факултет по Изобразително изкуство

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Радина Стоянова Стоянова
 2. Антония Валентинова Димитрова – „Сако от велур“
 3. Мила Иванова Веселинова – „Кървава сватба“, „Народен враг“, „Дон Жуан“, „Да си разменим жените“, „Г-н Балкански“
 4. Радина Георгиева Георгиева - „Малдорор“
 5. Мартин Ташев – „Атила“
 6. Женя Николаева Цанева - „Г-н Балкански“
 7. Сиана Николаева Стайнова - „Лешникотрошачката“
 8. Дария Красимирова Василева – „Лебедово езеро“
 9. Елена Неделева Неделева – „Албена“, „Изложбен плакат“, „Едип крал“, „Чикаго“
 10. Габриела Цветанова Кичукова
 11. Никола Петров Петров – „Вечеря за тъпаци“
 12. Аня Иванова Нейкова
 13. Раяна Стоянова - „Осъдени души“
 14. Онур - „Пианистът“
 15. Михаела Радкова – „Криворазбраната цивилизация“
 16. Николета Стефанова – „Евгени Онегин“

СПОДЕЛИ В