Информация за откриването на учебната 2020 – 2021 година

ДО ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЯ И ПРАВОСЛАВНИЯ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ


УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,
ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С ДОБРЕ ДОШЛИ И ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕШЕН СТАРТ В ИЗБРАНИТЕ ОТ ВАС СПЕЦИАЛНОСТИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

1 октомври 2020 г.

 • 11.00 ч. ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКО ТЪРЖЕСТВО – на площадката пред Ректората на ВТУ
 • 12.30 ч. В АУЛАТА НА ВТУ

  ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

  • АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
  • БАЛКАНИСТИКА
  • ГЕРМАНИСТИКА
  • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (два чужди езика – преводачески профил, с информационни технологии, с международен туризъм, с бизнес комуникации, с международни отношение)
  • БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК
  • ИСТОРИЯ И ЧУЖД ЕЗИК

 • 13.30 ч. В АУЛАТА НА ВТУ

  ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

  • БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
  • ИСТОРИЯ
  • АРХЕОЛОГИЯ
  • КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
  • ГЕОГРАФИЯ
  • ЕТНОЛОГИЯ
  • РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ГЕОИКОНОМИКА
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
  • ИСТОРИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • ГЕОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
  • ЖУРНАЛИСТИКА
  • БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
  • ТЕОЛОГИЯ
  • ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА

ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

13.30 ч. – СРЕЩА В ГРУПИТЕ ПО ВТОРИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

 • 321 ауд. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (в специалности БАИТ и ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА )
 • 5 ауд. – ИСПАНСКИ ЕЗИК (втори език)
 • 2 ауд. – НЕМСКИ ЕЗИК (втори език + Германистика)
 • 3 ауд. – ФРЕНСКИ ЕЗИК (втори език + Романистика)
 • Руски езиков център – РУСКИ ЕЗИК (втори език)
 • Център „БАЛКАНИ“ – БАЛКАНИСТИКА + втори ГРЪЦКИ език
 • сем. 500 – АРАБСКИ ЕЗИК
 • сем. 428 – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 • сем. 401 – КИТАЙСКИ ЕЗИК
 • сем. 317 – КОРЕЙСКИ ЕЗИК
 • Славистичен комплекс – СЛОВАШКИ ЕЗИК
 • сем. 200Б – ЯПОНСКИ ЕЗИК

СРЕЩИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И САНИТАРЕН КОНТРОЛ.
НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

От деканските ръководства

СПОДЕЛИ В