Поредни добри новини за Великотърновския университет

Великотърновският университет получи поредното сериозно признание за високото качество на своята научноизследователска и издателска дейност. Фонд „Научни изследвания“ официално оповести резултатите от конкурса „Българска научна периодика – 2020 г.“, в който Великотърновският университет има спечелени цели три проекта на свои списания, които при това са оценени с почти максимален брой точки. Одобрените от Фонда проекти на периодични издания на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ са следните: списание „Епохи“ с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Николай Кънев, списание „Визуални изследвания“ с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.н. Антоанета Анчева, както и издаваното на английски език списание „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences“ с главен редактор проф. д-р Людмила Костова и ръководител на проекта проф. д-р Ивелин Иванов. Първият от проектите се реализира от Историческия факултет, вторият – от Факултета по изобразително изкуство, а третият – съвместно от Филологическия и Историческия факултети.

Целта на конкурса на Фонд „Научни изследвания“ е да стимулира и подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания.

През тази година ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е единственият университет в страната с три одобрени проекта за научна периодика, които са на обща стойност 18 300 лева.

Това е безспорен успех и признание на национално ниво за хуманитаристиката в нашия университет. Нещо повече – списание „Визуални изследвания“ е и единственото издание в областта на изобразителното изкуството в България.


СПОДЕЛИ В