Продължава приемът на документи за кандидатстване за учебната 2020–2021 г. в Центъра за квалификация към Великотърновския университет

Поради изключителния интерес към образователните програми, предлагани от Центъра за квалификация, срокът за подаване на документи за кандидатстване за учебната 2020–2021 година се удължава до 26 октомври 2020 г. включителноПриемът за специалностите в задочна форма на обучение са: „Здравен мениджмънт“, „Консултативна психология“, „Медиация и разрешаване на конфликти“, „Международен туризъм“, „Музеология и музейна квалификация“, „Педагогическа психология“, „Подготовка и редактиране на текстове“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Ресурсен учител“, „Стратегическо управление“, „Супервизия в помагащите професии“, „Туристическа анимация“ и „Учителска правоспособност“.

Продължава и кандидатстването за специалностите, предлагани в дистанционна форма на обучение –  „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Организационна психология“, „Психология“, „Семейно консултиране“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по музика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по религия; учител по технологии и предприемачество; учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по френски език; учител по японски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ се предлага както в задочна, така в дистанционна форма на обучение с изключение на квалификациите „учител по музика“ и „учител по физическо възпитание и спорт“, които се предлага само в задочна форма.

Допълнителна информация може да се получи на място в Центъра за квалификация на адрес: ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес ck_vtu@ts.uni-vt.bg или на посочените телефонни номера от 1.09.2020 г. – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.


СПОДЕЛИ В