График на срещите със студенти в първи курс след средно образование, задочна форма на обучение, за откриване на учебната 2020-2021 година и разясняване на работата с електронната система "Е-студент"

При провеждането на срещите трябва да се спазват въведените в този период противоепидемични мерки.

Факултет

Дата на срещата

Начален час

Зала

Представители на факултета

Съвместна среща на

Исторически факултет и

Филологически факултет

Специалности:

- Българска филология

- История

- Педагогика на обучението по история и география

- Педагогика на обучението по български език и история

- Педагогика на обучението по български език и география

1 септември 2020 г.

12:30 ч.

Ректорат, Аула

За Исторически факултет:

доц. д-р Галин Петров

доц. д-р Надежда Христова

За Филологически факултет:

проф. д-р Ценка Иванова

доц. д-р Владимир Владов

Педагогически факултет - по специалности:

- Социална педагогика

11 септември 2020 г.

10 часа

Корпус 5, зала БИЦ

проф. д-р Антония Кръстева

доц. д-р Георги Георгиев

гл.ас. д-р Мариела Тодорова

- Предучилищна педагогика и логопедия

11 септември 2020 г.

13 часа

Корпус 5, зала БИЦ

доц. д-р Петя Караиванова

гл.ас. д-р Красимира Петрова

ас. д-р Десислава Попова

- Предучилищна и нач. уч. педагогика - първа група

14 септември 2020 г.

10 часа

Корпус 5, зала БИЦ

доц. д-р Пенка Кънева

гл.ас. д-р Евдокия Стефанова

гл.ас. д-р Деляна Чуховска

- Предучилищна и нач. уч. педагогика - втора група

14 септември 2020 г.

13 часа

Корпус 5, зала БИЦ

доц. д-р Петя Караиванова

гл.ас. д-р Дияна Димитрова

ас. д-р Кристина Тодорова

- Начална училищна педаг. и специална педагогика

15 септември 2020 г.

10 часа

Корпус 5, зала БИЦ

проф. д-р Антония Кръстева

гл.ас. д-р Катерина Зл.-Дончева

гл.ас. д-р Петя Марчева

- Педагогика на обуч. по физическо възпитание

8 септември 2020 г.

14 часа

Корпус 5, зала БИЦ

доц. д-р Светослав Стефанов

  • БИЦ = Библиотечно-информационен център, корпус 5

Православен богословски факултет

9 септември 2020 г.

11 часа

Ректорат, зала 3

доц. д-р Магдалена Легкоступ

доц. д-р Свилен Тутеков

Стопански факултет - по специалности:

- Финанси

- Счетоводство и контрол

1 септември 2020 г.

10 часа

Корпус 4, зала 2

проф. д.ик.н. Мария Павлова

доц. д-р Ваня Цонкова

- Маркетинг

- Международни икономически отношения

1 септември 2020 г.

14 часа

Корпус 4, зала 2

проф. д.ик.н. Карим Наама

доц. д-р Бояна Боянова

доц. д-р Иван Бянов

гл.ас. д-р Цанко Стефанов

- Туризъм

2 септември 2020 г.

10 часа

Корпус 4, зала 2

ас. д-р Олга Манчева

- Стопанско управление

- Публична администрация

2 септември 2020 г.

14 часа

Корпус 4, зала 2

проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев

- Социални дейности

11 септември 2020 г.

14 часа

Корпус 4, зала 2

доц. д-р Милена Йоргова

доц. д-р Соня Будева

доц. д-р Юлия Пулова

доц. д-р Стела Стоянова

Философски факултет - по специалности:

- Национална сигурност

3 септември 2020 г.

11 часа

Корпус 5, зала БИЦ

проф. дн Вихрен Бузов

проф. дпн Тодор Галунов

проф. д-р Георги Камарашев

ас. д-р Тихомир Солаков

- Психология

11 септември 2020 г.

11 часа

Ректорат, Аула

доц. д-р Милена Моцинова-Бръчкова

проф. д-р Велислава Чавдарова

- Философия

14 септември 2020 г.

12 часа

Корпус 5, зала 500

проф. дн Вихрен Бузов

проф. дн Мариета Ботева

доц. д-р Сашо Марков

доц. д-р Иво Дочков

гл.ас. д-р Милен Маринов

Юридически факултет

1 септември 2020 г.

12 часа

Корпус 5, зала БИЦ

гл.ас. д-р Росица Динева-Карабаджакова

ас. Румен Антонов

  • БИЦ = Библиотечно-информационен център, корпус 5

СПОДЕЛИ В