Ruler, State and Church on the Balkans in the Middle Ages. Compendium in honour of Prof. Plamen Pavlov's 60. anniversary/ Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов

Main page/Начало Authors/Автори Editorial board/Редакционна колегия Code of Ethics/Етичен кодекс Parts/Части


We are happy to offer the reader the first volume of a long-planned and anticipated series – Acta Mediaevalia Magnae Tarnoviae. The series is issued by the Centre for Medieval Studies at the Faculty of History at the University of Veliko Tarnovo. Its purpose is to publish compendia and monographs about the Middle Age history of Bulgaria and the South-eastern Europe, research as a result of the hard work of the Centre and its friends and supporters around the world.

The 60th anniversary of prof. Plamen Hristov Pavlov, PhD, one of the most prominent Bulgarian historians and promoter of Bulgarian history, could not be a better occasion for the first volume. More than 100 researchers, friends and colleagues of prof. Pavlov, from Bulgaria, Russia, Poland, France, Serbia, the USA, Greece, Ukraine, Macedonia and Kazakhstan gathered in the old capital city to commemorate the 2018 anniversary.

The conference and volume are titled “Ruler, State and Church on the Balkans in the Middle Ages” in an attempt to incorporate Plamen Pavlov’s multifaceted research interests. The hefty tome, published in two parts, consists of 79 articles split in 10 areas of research spanning the transition to the Middle Ages to the new “Bulgarian dark ages” – the period after the end of the Bulgarian Empire.

Имаме удоволствието да представим на читателя първия том от една отдавна замислена и очаквана поредица – Acta Mediaevalia Magnae Tarnoviae. Тази поредица на Центъра за медиевистични изследвания към Историческия факултет на Великотърновския университет си поставя за цел издаването на научни сборници и монографии, свързани със средновековното минало на българските земи и европейския Югоизток – плод на изследователската дейност на Центъра и неговите приятели и съмишленици по света.

По-подходящ повод за начало на серията и появата на този том едва ли би могъл да се намери: 60-годишния юбилей на професор д-р Пламен Христов Павлов – може би най-известния съвременен български историк и популяризатор на българското минало. За „ознаменуване“ на това събитие през юбилейната година (2018 г.) старопрестолният Търнов събра на международна научна конференция повече от 100 учени – приятели и колеги на „виновника“ от България, Русия, Полша, Франция, Сърбия, САЩ, Гърция, Украйна, Македония, Молдова и Казахстан.

Конференцията, както и настоящия том, са под наслов „Владетел, държава и Църква през Средновековието на Балканите“, като по този начин организаторите и съставителите се опитват, поне в известна степен, да обхванат разностранните интереси на Пламен Павлов. Томът, достатъчно обемен, и затова – в две части, е събрал 79 статии, организирани в 10 тематични кръга с времеви обхват от прехода към средновековие до новите „тъмни векове“ – времето след края на българското Царство.

СПОДЕЛИ В