ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (11.01.2021 – 19.02.2021 г.)

 1. Учител по английски език – дистанционно обучение
 2. Учител по български език и литература – дистанционно обучение
 3. Учител по география – дистанционно обучение
 4. Учител по гражданско образование – дистанционно обучение
 5. Учител по изобразително изкуство – дистанционно обучение
 6. Учител по икономика – дистанционно обучение
 7. Учител по информатика и информационни технологии – дистанционно обучение
 8. Учител по история – дистанционно обучение
 9. Учител по китайски език – дистанционно обучение
 10. Учител по математика – дистанционно обучение
 11. Учител по немски език – дистанционно обучение
 12. Учител по предприемачество – дистанционно обучение
 13. Учител по руски език – дистанционно обучение
 14. Учител по религия – дистанционно обучение
 15. Учител по технологии и предприемачество – дистанционно обучение
 16. Учител по философия – дистанционно обучение
 17. Учител по френски език – дистанционно обучение
 18. Учител по японски език – дистанционно обучени
СПОДЕЛИ В