ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (11.01.2021 – 19.02.2021 г.)

 1. Учител по английски език – задочно обучение
 2. Учител по български език и литература – задочно обучение
 3. Учител по география – задочно обучение
 4. Учител по гражданско образование – задочно обучение
 5. Учител по изобразително изкуство – задочно обучение
 6. Учител по икономика – задочно обучение
 7. Учител по информатика и информационни технологии – задочно обучение
 8. Учител по история – задочно обучение
 9. Учител по китайски език – задочно обучение
 10. Учител по математика – задочно обучение
 11. Учител по музика – задочно обучение
 12. Учител по немски език – задочно обучение
 13. Учител по предприемачество – задочно обучение
 14. Учител по религия – задочно обучение
 15. Учител по руски език – задочно обучение
 16. Учител по технологии и предприемачество – задочно обучение
 17. Учител по физическо възпитание и спорт – задочно обучение
 18. Учител по философия – задочно обучение
 19. Учител по френски език – задочно обучение
 20. Учител по японски език – задочно обучение
СПОДЕЛИ В