График за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2019/2020 година

(01.09.2020 – 10.09.2020 г.)

Мястото и начинът на провеждане на изпитите е възможно да се променят в зависимост от епидемичната обстановка в страната и предстоящото преместване на факултет „Математика и информатика“ в 4 учебен корпус.

Всеки студент следва:

  • - да провери актуалната информация в страницата на факултета (Обучение/изпитни сесии) тук два дни преди насрочената дата;
  • - при електронно провеждане на изпита, да се свърже със съответния преподавател (по електронната поща) предварително, за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита.

Преподавател

Дата

Час

Зала

Специалност

Дисциплина

Начин на провеждане

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

01.09.2020

всички студенти се явяват в 08:00 часа за разпределение по групи

3К, 202

КН, И,МИ

Линейна алгебра

Присъствено, в два последователни етапа

I-ва група студенти: 08:00-10:30ч.

II-ва група студенти: 11:00-13:30ч.

Доц. д-р Галя Накова

g.nakova@ts.uni-vt.bg

01.09.2020

08:30

-

МИО, СК, ФИ

Математика

Електронно. Всеки студент се свързва с преподавателя една седмица преди датата на насрочения изпит, за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита

Доц. д-р Галя Накова

g.nakova@ts.uni-vt.bg

01.09.2020

08:30

-

И, ПОМИ

Аналитична геометрия

Електронно. Всеки студент се свързва с преподавателя една седмица преди датата на насрочения изпит, за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

01.09.2020

09:00

3К, 402

за всички

Алгоритми и структури от данни, Увод в програмирането

присъствено

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

cv.georgieva@live.uni-vt.bg

01.09.2020

10:00

-

за всички

за всички

електронно

Проф. д-р Емилия Тодорова

emilia_todorova@yahoo.co.uk

01.09.2020

11:00

3К, 506

за всички

за всички

присъствено

Доц. д-р Мариана Петрова

mm_p@abv.bg

01.09.2020

11:00

5К, 306

За всички

За всички

присъствено

Доц. д-р Живка Радева

z_radeva@abv.bg

01.09.2020

10:00

3К, 702

За бакалаври

За всички

присъствено

Доц. д-р Живка Радева

z_radeva@abv.bg

01.09.2020

13:00

-

За магистри

За всички

електронно

Доц. д-р Иванка Минчева

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

01.09.2020

13:00

-

ПОМИ

За всички

електронно

Доц. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

02.09.2020

08:30

3К, 406

СИ, И, ПОМИ

ЛААГ, Геометрия, Синтетична геометрия

Електронно. Всеки студент се свързва с преподавателя една седмица преди датата на насрочения изпит, за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

02.09.2020

09:00

3К, 402

за всички

за всички

присъствено

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

02.09.2020

09;00

3К, 202

за всички

Алгоритми и структури от данни, Алгоритми върху графи

присъствено

Проф. Олег Асенов

olegasenovpc@gmail.com

02.09.2020

10:00

3К, 306

За всички

За всички

електронно

Гл. ас. д-р Гергана Мркова

gerganavioletova@abv.bg

02.09.2020

11:00

-

СИ

Софтуерни архитектури

електронно

Гл. ас. д-р Гергана Мркова

gerganavioletova@abv.bg

02.09.2020

13:00

-

ПОМИ

Компютърна анимация

електронно

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

03.09.2020

 В 08:00 часа се явяват всички студенти за разпределение по групи

3К, 202

КН, ИБДМ

Геометрия, Математика

Присъствено, в два последователни етапа

I-ва група студенти: 08:00-10:30ч.

II-ва група студенти: 11:00-13:30ч.

Проф. дмн Стефка Буюклиева

stefka@ts.uni-vt.bg

05.09.2020

11:00

-

ПОМИ, И, КН, СУ, МГ

„Алгебра и теория на числата“, „Компютърна алгебра“, „Математика“

Електронно. Всеки студент се свързва с преподавателя една седмица преди датата на насрочения изпит, за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита

Проф. дмн Стефка Буюклиева

stefka@ts.uni-vt.bg

03.09.2020

11:00

506

КН, И, СИ

„Криптографски методи“, „Криптография“, „Теория на кодирането“, „Шумозащитно кодиране“

Присъствено

Доц. д-р Любомир Христов

lyubomir.hristov@gmail.com

03.09.2020

10:00

3K, 306

За всички

За всички

присъствено

Ас. д-р Стефка Чернева

stcherneva@abv.bg

03.09.2020

10:00

3К, 707

За всички

За всички

електронно

Гл. ас. д-р Димо Милев

d_mileff@mail.bg

03.09.2020

11:00

3К, 506

За всички

За всички

Присъствено

Проф. д-р Лъчезар Георгиев

lu4ezargeorgiev@abv.bg

04.09.2020

10:00

-

За всички

За всички

електронно

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

stelli_asenova@abv.bg

04.09.2020

10:00

-

За всички

За всички

електронно

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

petia_iord@abv.bg

03.09.2020

12:00

3К, 306

За всички

Проектиране и разработване на интерактивни образователни игри

Присъствено

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

petia_iord@abv.bg

03.09.2020

13:00

3К, 703

За всички

Електронно обучение

Присъствено,

Доц. д-р Марияна Николова

m.nikolova@ts.uni-vt.bg

04.09.2020

10:00

3К, 306

за всички

за всички

Присъствено

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

04.09.2020

09:00

3К, 202

за всички

Дискретна математика,

Дискретни структури

присъствено

Доц. д-р Емилиян Петков

petkovemiliyan@gmail.com

04.09.2020

10:00

3К, 306

за всички

за всички

електронно

Ас. д-р Десислава Георгиева

d.georgieva@ts.uni-vt.bg

04.09.2020

09:00

3К, 406

За всички

За всички

електронно

Проф. д-р Виолета Маринова

v.marinova@abv.bg

04.09.2020

13:00

3К,702

За всички

За всички

присъствено

Доц. д-р Александър Ковачев

akovach@abv.bg

04.09.2020

10:00

-

За всички

За всички

електронно

Гл. ас. д-р Теодор Калушков

t.kalushkov@ts.uni-vt.bg

04.09.2020

10:00

3К, 402

за всички

за всички

присъствено

Д-р Венелин Монев

venelinmonev@gmail.com

05.09.2020

10:00

-

за всички

за всички

електронно

Гл. ас. д-р Мирослав Петров

m.petrov@ts.uni-vt.bg

08.09.2020

10:00

3К, 306

за всички

за всички

присъствено

Доц. д-р Ивайло Дончев

i.donchev@abv.bg

08.09.2020

10:00

3К, 704

за всички

за всички

присъствено

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

m_stefanova@abv.bg

09.09.2020

10:00

4К, 304

За Стопански ф-т

за всички

присъствено

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

m_stefanova@abv.bg

09.09.2020

13:00

3К,704

за ФМИ

за всички

присъствено

Доц. д-р Юлиана Дошкова

j_doshkova@yahoo.com

10.09.2020

10:00

3К, 506

за всички

за всички

присъствено

Доц. д-р Тодор Тодоров

todorvt@abv.bg

10.09.2020

9:00

3К, 402

за всички

за всички

присъствено

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

tiho2000@abv.bg

10.09.2020

09:30

3К, 706

за всички

за всички

присъствено

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

lexcom@abv.bg

11.09.2020

13:00

3К,306

За всички

За всички

присъствено

проф. д-р Димитър Цветков 

dimiter.petkov.tsvetkov@gmail.com

10.09.2020 08:00 3К,202 За всички За всички присъствено

СПОДЕЛИ В