Студенти по География с награди от национален конкурс

правителният съвет на Съюза на физиците в България представи резултатите от обявения Национален конкурс за есета на ученици и студенти на тема „Бележити български физици”. Есетата на учениците и студентите са написани по няколко примерни теми - Основоположници на обучението по физика у нас, Основоположници на университетското обучение по физика у нас, Учени физици и преподаватели по физика в средните и висшите училища през ХХ век, Открития, направени от български физици, Приноси на български физици в областта на ядрената физика и ядрената енергетика, Моят учител по физика и др.

Конкурсът изискваше от младите хора да демонстрират изследователски познания, да изразят своето лично отношение, родолюбиви помисли и гордост от делата на бележити български физици. Всички есета са оценявани от компетентно жури с председател проф. д.фз. н. Никола Балабанов. Отличените есета ще бъдат наградени при провеждане на Младежката научна сесия в рамките на 48 –та Национална конференция по физика през есента.

Осем студенти на Катедра „География” от специалностите – „География”, „История и география”, „Български език и география” и „Регионално развитие и геоикономика” на Исторически и Филологически факултет участваха в националния конкурс под научното ръководство на гл. ас. д-р Тамара ДРАГАНОВА. Предизвикателство за младите географи бе идеята да реализират интегративния синтез между физиката и географията, да потърсят обединяващата теза за единство и научност в развитието на българската наука, да „преровят” своите спомени и да потърсят любим учител и техен вдъхновител, да демонстрират и защитят своите изследователски търсения и тези за бележити български физици, с които България е научно-образователна сила и прославена сред световната академична общност.

Учениците и студентите са класирани в три възрастови категории: 5 – 8 клас, 9 – 12 клас и категория студенти. Студентите на ВТУ са се конкурирали с колеги от Медицински Университет – гр. Варна, Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив и други ВУЗ в страната. Научното жури е класирало есетата на студентите на Великотърновския университет безапелационно на почетните – първо, второ и две трети места, както и две поощрения.

Първо място: ЙОРДАН МИНОВСКИ – студент III курс, специалност „Регионално развитие и геоикономика” с есе на тема „Моят учител по физика”. Йордан споделя в своето есе за любимите си учители по физика като събирателен образ, за пробуждането и първоначалната любов към науката, за тези учители докоснали сърцата и умовете на учениците. Учителят-вдъхновител за него оставил трайна следа в съзнанието и живота е първата му учителка по физика – г-жа Пенка Ангелова от Велико Търново. Йордан завършва есето си с призив „Уважавайте своите учители по физика!”


Второ място: ХАЛИЛ КЕЛОВ – студент III курс, специалност „География” с есе на тема „Бележити български физици – Иван Ночев”. Халил представя в есето един от физичните пълководци и научни пътеводители на науката физика – Иван Ночев, проследява във времето и географското пространство развитието на физиката извън пределите на родната планета Земя, като споделя че Силно съм развълнуван от такива теми, за необятния Космос и изследването на неизвестното... Макар и да уча география, винаги ме е привличала геофизиката и физиката, провокирала е мислите ми и дирижирала чувствата ми”.


Трето място: НИНА ЖЕЧКОВА – студент IV курс, специалност „Български език и география” с есе на тема „Бележити български физици – проф. Иван Странски”. Нина аргументирано защитава тезата, че съвременният свят не би бил същия без бележитите български физици и техните открития, тези светила на научното пространство и гордост за всички българи. Нина Жечкова представя няколко незабравими български физици, като акцентира на неповторимия проф. Иван Странски, който е един от основателите на молекулнокинетичната теория за формирането и растежа на кристалите. Нина завършва своето есе със силни думи на един млад и образован стажант-учител: „Но всичко, което обединява бележитите български физици, е огромната им любознателност, упоритост и отдаденост на науката в полза на човечеството. И за да преобърнем погрешните представи, че без образование може да се постигне нещо велико, ще сгрешим и ще посочим, че всички тези велики умове са се стремили към едно – знанието, с което са постигнали всичко това!!!”


Трето място: СИМОНА КЛАШНЕВА - студент IV курс, специалност „Български език и география” с есе на тема Моят учител по физика – по-различната история!”. Симона споделя спомени и просветните пътеки за своята учителка по физика – г-жа Маринела Маринова от гр. Плевен като пример, вдъхновител и покровител в класната стая. За Симона учителката по физика е мотиватор и вдъхновител, защото тя е „моята учителка по физика. Казвам моята, защото винаги ще я помня все така, и макар вече да съм стажант-учител, и би трябвало да се считам за неин колега, не е така, уважението и възхищението ми към нея не позволяват да я нарека по друг начин”. Симона Клашнева завършва с признанието, че „Заживях с физиката и науката, заживях с любов към физиката!”

ПООЩРЕНИЯ ПЕЧЕЛЯТ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ И ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА

Поощрение: ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ е IV курс от специалност „Регионално развитие и геоикономика”, носител на множество национални и регионални награди от конкурси. Йордан участва с есе на тема „Открития, направени от български физици” и представя в есето няколко изобретения на бележити български физици - Георги Наджаков, Петър Петров, Иван Странски, Иван Ночев, Асен Йорданов, Димитър Чернев, Любомир Кръстанов и др.


Поощрение: ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА е IV курс от специалност „Български език и география” и участва с есе на тема „Закон за всеобщото привличане”. Хриси споделя в своето есе за по различната физика, физиката от пръв поглед –, че любовта от пръв поглед си е чиста гравитация. Две тела просто се привличат, по необясними причини. Колкото и време да минава, преди да се сблъскат, колкото и изпитания да има, гравитацията винаги печели.”

СПОДЕЛИ В